Allt annat är katastrof

Fångar Anna Dahlbergs ledare samt utvecklar något av mina tankar på civilsamhällen. Det naturliga är att vi bara har ett sådant som bygger på gemensamma principer. Vi skall inte ha fler än ett samhälle.