april 2015

No Picture

Jag förändras

Kommenterar Moderaternas utspel om skärpt lagstiftning kring tiggare och annat.


No Picture

Årets Svensk

En högt uppsatt svensk FN-tjänsteman, Andreas Kompass, har stängts av efter att han läckt en intern FN-rapport till franska åklagare. Rapporten handlade om misstänkta övergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken – övergrepp som begåtts av medlemmar ur…


No Picture

Gateway

Kommenterar Alice Bah Kuhnke och utspel i Expressen idag. Det finns mycket goda skäl att ifrågasätta om hon ens kommit till problemformuleringsnivån om våldsbejakande extremism.


No Picture

Den tunna bruna linjen

Funderar vidare över hur de politiska partierna hanterar migrationsfrågorna och oroade väljare i ett längre inlägg i vaket efter Sverigedemokraternas turbulens,No Picture

Moment 22

DN har idag två högst aktuella artiklar om migration och flyktingarnas resa över medelhavet. Bägge bör läsas och sättas ihop i ett sammanhang för att komma vidare.No Picture

Jag erkänner mig besegrad

Mitt parti, Socialdemokraterna, kommer vid kongressen att erkänna HBT-sossen som sidoorganisation och därmed inadjungera denna i Verkställande Utskottet. Kommenterar detta.


No Picture

Det fulaste jag vet

Har en del funderingar kring både oppositionens och regeringens positionsbyten i förhållande till det folkmord som genomfördes för 100 år sedan.