Skuggboxning

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

I en stor majoritet av kommunerna är den politiska ledningen positiv till tvångslagen som innebär att alla kommuner måste ta emot vissa grupper av flyktingar. 8 av 10 kommunstyrelseordföranden som svarat på SVTs undersökning är positiva till lagförslaget.

Vad som dock inte framgått i debatten är att lagen är ett slag i luften. Regeringen säger detta själva i missivet till lagrådsremissen:

” Sanktioner bör för närvarande inte införas i den föreslagna lagen. Beslut om anvisning enligt lagen ska inte kunna överklagas. Förslaget innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen som bedöms vara godtagbar vid beaktande av proportionalitetsprincipen”.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

I praktiken kan kommuner skicka tillbaka de kommunplacerade till Migrationsverket helt utan motivation om de vill. Utan andra sanktioner än att de riskerar en negativ mediabild och att brunstämplas av varierande antal ledarredaktörer. Genom denna lucka i lagen, det kan inte uteslutas att den är medveten, ges kommunalråden möjlighet att vara mer följsamma med lokala opinionsyttringar.

Sveriges kommuner har, i varierande grad, de senaste åren visat en stor skicklighet i att runda såväl Socialtjänstlag och de lagrum för särskilt vårdbehov, LSS. Det finns inga skäl att anta att kommunerna inte skulle klara av även detta.

Ytterligare ett slag i luften från regeringen. Skuggboxning.

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelse-officer med en oavslutad Master i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Alla kommentarer modereras manuellt innan publicering. Innan din kommentar godkänts är den enbart synlig för dig samt dina Facebook-vänner.