Arbetslösheten för utlandsfödda. Vad är alternativet?

Featured Video Play Icon

Magnus Henrekson, VD för Institutet för Näringslivsforskning, pekar i en intervju med Ledarsidorna.se´s Peter Andersson på de stora utmaningar som de senaste årens migration inneburit och kommer innebära.

De 22 procent av utrikesfödda i statistiken som idag saknar arbete är redan etablerade i Sverige men har inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Nu skall ytterligare kanske 200 000 personer in i produktionen och Henrekson pekar på att vi redan idag har en situation där våldsmonopolet inte fungerar i hela samhället samtidigt som fler och fler områden nu inte omfattas av rättsstaten med de konsekvenser det innebär. Den låga sysselsättningsgraden i dessa områden löper som en röd tråd där även skolorna har lika svårt att rekrytera lärare som Polisen har att rekrytera och behålla poliser.

De stora arbetsmarknadssystemen vi har idag kommer sannolikt inte klara av det tryck av ytterligare migranter som de senaste åren har inneburit. Lösningen, som Henrekson nu pekar på, är att ge individen ett större ansvar för att komma i egenförsörjning men att det förutsätter att statens våldsmonopol och rättsstaten når in i varje del av samhället.

Henrekson pekar särskilt på den negativa bidragstagarkultur som kan komma att utvecklas i familjer där de vuxna inte kommer i egenförsörjning. En kultur som riskerar att föras vidare i generationer. Ett mönster som måste brytas. Bistert. Men vad är alternativet? Uttryck som ”vi måste” och ”vi ska” som vi hört från den politiska nivån har tills idag inte resulterat i någon märkbar eller ens mätbar förändring. Oavsett regeringens politiska färg. Tidigare lösningar har inte visat sig fungera i rimlig omfattning.

Vad talar för att alla dessa arbetsmarknadspolitiska lösningar, trots ideliga namnbyten, kommer kunna möta ett ännu hårdare tryck?

 

Reporter: Peter Andersson
Fotograf: Björn Markusson

Om författaren

Peter Andersson
Peter Andersson
Peter Andersson är ekonomijournalist med 25 års erfarenhet. Han har tidigare bl a arbetat som reporter på Dagens Eko, som bitr. redaktionschef på Reuters, producent på SVT:s Dokument inifrån och TT. Han har även skrivit boken Tetra - historien om dynastin Rausing (med Tommy Larsson).

Kommentarer

Alla kommentarer modereras manuellt innan publicering. Innan din kommentar godkänts är den enbart synlig för dig samt dina Facebook-vänner.