Fällningen av SR Medierna

Dela artikeln via e-post


Submit

Granskningsnämnden för radio och tv övervakar att regler för innehållet i redan sända program följs. En granskning sker efter anmälan eller på initiativ av granskningsnämnden eller myndigheten. Av de program eller programinslag som anmäls i Sveriges Radios fall fälls i genomsnitt knappt var tionde. 

Programmet ”SR Medierna” som sändes den sjätte februari i år var utformat på ett sådant sätt att jag fann mig föranledd att anmäla detta till Granskningsnämnden. Den ursäkt som SR Medierna publicerade några dagar senare togs inte med i beslutet. Nämnden har att granska programmet, inte ursäkten.

Sveriges Radio Mediernas inslag fälldes. Utslaget finns att läsa i sin helhet i slutet av artikeln som inbäddat dokument.

 

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Ledarsidorna.se kommer att drivas vidare enligt de principer som redogörs på sidan om svenska ledarsidor så länge som läsarna anser att vi är relevanta. 

 

 

Dela artikeln via e-post


Submit

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelse-officer med en oavslutad Master i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Alla kommentarer modereras manuellt innan publicering. Innan din kommentar godkänts är den enbart synlig för dig samt dina Facebook-vänner.