Fällningen av SR Medierna

Granskningsnämnden för radio och tv övervakar att regler för innehållet i redan sända program följs. En granskning sker efter anmälan eller på initiativ av granskningsnämnden eller myndigheten. Av de program eller programinslag som anmäls i Sveriges Radios fall fälls i genomsnitt knappt var tionde. 

Programmet ”SR Medierna” som sändes den sjätte februari i år var utformat på ett sådant sätt att jag fann mig föranledd att anmäla detta till Granskningsnämnden. Den ursäkt som SR Medierna publicerade några dagar senare togs inte med i beslutet. Nämnden har att granska programmet, inte ursäkten.

Sveriges Radio Mediernas inslag fälldes. Utslaget finns att läsa i sin helhet i slutet av artikeln som inbäddat dokument.

 

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Ledarsidorna.se kommer att drivas vidare enligt de principer som redogörs på sidan om svenska ledarsidor så länge som läsarna anser att vi är relevanta. 

 

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelse-officer med en oavslutad Master i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Alla kommentarer modereras manuellt innan publicering. Innan din kommentar godkänts är den enbart synlig för dig samt dina Facebook-vänner.