Inlägg av Ann Heberlein
Ann Heberlein: Den inbillade feministen

Ann Heberlein börjar i bilden med Isabella Lövin, MP, när hon undertecknar en ny klimatlag och påstår att Sveriges regering är feministisk. Heberlein dissekerar effektivt bilden av denna.Ann Heberlein: Den urspårade svenska skolan

Det tilltagande våldet i skolorna påverkar, föga förvånande, skolresultaten. I många europeiska länder ges eleverna betyg i uppförande och ordning. Men inte i Sverige. Av någon anledning.

Ann Heberlein: Brott och straff

Ann Heberlein problematiserar kring brott och straff för nyanlända och asylsökande. Det finns inget rasistiskt i att tillämpa FN:s flyktingskonventions andra kapitels första paragraf. Att följa värdlandets lagar.