Övriga ledarsidor


Sluta ömka bovar och banditer

Blott en vecka in på det nya året dristar jag mig till att nominera ett yttrande i kategorin ”citat vi minns 2018”. Jag talar naturligtvis om Jan Evensson, polisen i Stockholm, som i en intervju med anledning…


Spelet är över för talmannen

Dagens Nyheter lyfter idag, likt Aftonbladet, fram turerna kring riksdagens talman Urban Ahlin i sina respektive ledartexter med lite olika perspektiv. DN fokuserar vid partikulturen inom socialdemokraterna, Aftonbladets fokus är mer svårdefinierbart. Att historien med #metoo och…Trumpofobi

Svensk medias besatthet av den amerikanske presidenten, Donald Trump, har passerat gränsen för det parodiska. Två år i rad toppar Trump listan över mest omskrivna personer i svensk press. Både 2016 och 2017 var nämndes han åtskilligt…

Våra hotade friheter

Jag har växt upp i ett land och en tid där individens frihet betraktats som självklar. I Sverige har de olika formerna av frihet värderats högt, ja betraktas som självklara. Vi har varit fria att välja vad…