Övriga ledarsidor

No Picture

Vem försöker smita ut bakdörren först?

Aftonbladet skildrar just nu bristerna i äldrevården och hittar tyvärr flera exempel av vanvård (23/1), underbemanning och bristande rutiner. Enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, anmäldes 271 fall av vanvård och andra missförhållanden 2013. Nyckelordet är…


No Picture

Ledarsidorna.se, den publicistiska idén

Idag lanseras Ledarsidorna.se, en sida för snabb replik av främst de borgerliga ledarsidornas påståenden och verklighetsbeskrivning som skall motverka alla försök till fokusförskjutning från reella eller av väljarna upplevda samhällsproblem.


No Picture

Vem luggar vem?

Gert Delotte, GP, menar på fullt allvar att Gunnar Sträng skulle luggat Mikael Damberg (S) i uppfostringssyfte. Med 24 procents arbetslöshet är det inte helt själklart att Damberg är den som skall luggas.