Övriga ledarsidor


No Picture

Gravöl

Valsarbetarna i Fagersta, vid varmvalsverket, går nu från tre-skift till fyr-skift. Svensk basindustri går allt bättre och svarar för 29 procent av exportintäkterna. Men hur länge till? Vid valrörelsen 2018 kan den sagan vara slut för alltid. Det finns det kongressbeslut på numera.No Picture

Solidaritetens död

Att ställa krav i solidaritetens namn är inte inhumant eller på något sätt ett motsatsförhållande. Tvärtom är det det som gör solidaritetstanken robust och medmänsklig.


No Picture

Sömnlös

Segerrusiga Miljöpartister spikar idag sitt valmanifest som spänner från ekologiska fruktstunder till avvecklad kärnkraft. Det är sprängkraft i detta. Mer än vad som är hälsosamt.

No Picture

Alla blir lyckliga på sin fason

Åsa Petersén, Dagens Arena, menar att den antifascistiska rörelsen är de som enskilt kan ta på sig äran åt att SD “bara” fick 9,7 procent i valet till EU-parlamentet. Men är det verkligen sant?


No Picture

Ni är välkomna tillbaka

SCB Partisympatiundersökning som publicerades idag är inte helt lätt att tolka. Men mitt i allt så finns en signal som Socialdemokraterna bör borra djupare i. En viktig signal.