Ledarsidor

No Picture

Identitetspolitik som söndrar

Den form av minoritetspolitik som riksdagen driver fram kommer ofrånkomligen att leda till att Sverige slits isär. Desto fler nationella minoriteter, alla med lagstadgad rätt till särskild konsultation och särrepresentation, blir det som håller ihop oss otydligare.