SvD

Resursbrist ger inte frivillig deltid

SvD, genom Maria Ludvigsson, menar att jobbskatteavdragen har givit de som vill en möjlighet att vårda sina anhöriga i hemmet. SvD blundar medvetet för den resursbrist som nu präglar välfärden.