Migration

Åldersbedömning – en svensk Dreyfusaffär?

Det finns vissa politiska frågor som fungerar som nationers ödesfrågor. Spörsmål som tycks klyva länder mitt itu. Den franska Dreyfusaffären var en sådan; den ”Irländska frågan” i Storbritannien var en annan. Från och till har diskussionen för…

Invandrare och våldtäkter

Frågan om relationen mellan invandring och brott har fått ny aktualitet sedan Moderaterna häromveckan föreslog att uppdra åt BRÅ att registrera dömda sexualförbrytares födelseland. Bakgrunden är naturligtvis den markanta ökningen av våldtäkter och andra sexuella övergrepp i…