Migration

No Picture

Nu börjar kampen om migrationskostnaderna

I det fördolda har ett parti bordtennis med migrations- och integrationskostnader inletts mellan Sveriges kommuner och staten. Ett parti där utgången är given på förhand om vem som avgår med “segern”.


No Picture

Är Järvafältet inte längre en del av Sverige?

Debatten om Sverigebilden riskerar att lägga en våt filt över de reella problem som finns på bland annat Järvafältet. Eller riskerar, det kanske är Morgan Johanssons avsikt att börja skilja ut de delar som inte är en del av Sverige.