Utrikespolitik

No Picture

Valet i USA förklarat

Dagen kommer ofrånkomligen präglas av kommentarer av USA:s presidentval. Utan att gå in på vem som vinner finns det en hel del att dra lärdom av redan nu. Frågan är om vi i Sverige hinner eller vill ta lärdom inför 2018.
No Picture

Vladimir Putin och de sju haven

Försvarsminister Peter Hultqvist uttrycker sig försiktigt om den ryska omdisponeringen av ytstridskrafter till Östersjön. Det gör han klokt i. Allt som sker nu är ingen nyhet utan en del av en trend som pågått under lång tid.
No Picture

”Hands off”

EU kommer att fortsätta att arbeta för en politisk lösning av krisen i Syrien. Vad EU egentligen har att erbjuda i är dock begränsat då Europa är i högsta grad upphov till konflikten.
No Picture

Not in my back yard

Svenska ledarsidor, och nyhetsrapportering, ger klena eller intetsägande analyser av de tyska delstatsvalen som genomförs. Bristen på analyser av vad som sker i Europa kommer stå Sverige dyrt inför valet 2018.