Utvalt

No Picture

Att göra en “Pasok”

De modulhus som Migrationsverket planerat att bygga för asylsökande läggs på is samtidigt som regeringen går ut med sparbeting och minskar stödet till kommunernas asylmottagande. Detta är bara uppvärmning.
No Picture

Kyrkan under slöjan

Kungliga Vitterhetsakademins remissvar brukar sällan innehålla någon större dramatik. Men i dess senaste yttrande, om den nya Kyrkohandboken, finns mer dramatik än vi kan önska. En vindpust från det tyska valet 1932….


Tilliten sjunker i samhället

Tilliten till både närmaste omgivning och samhället i stort sett sjunker ju mer multietniskt ett samhälle är. Senaste forskningen på området kommenteras av docent Andreas Berg och (M) riksdagsledamoten Hanif Bali.No Picture

Inpiskade

Regeringen utsåg vid regeringssammanträdet i torsdags Ulf Bjereld till att utreda stödet till trossamfunden. En utnämning som det finns uppenbara skäl att kommentera.No Picture

Luftpastejer och luftgitarr

Statsminister tar avstånd från den form av terror- och hatbrott vi sett i Orlando. Men synar vi korten framstår hans, kulturministerns samt övriga partier mest ut att leverera luftpastejer och spela luftgitarr.