Utvalt


No Picture

Hilda och Ruben, som ett lyckligt äktenskap

Advokatsamfundet intar en särställning i den svenska statsförvaltningen. Mest anmärkningsvärd är advokatens ställning i förhållande till svensk rätt i övrigt där advokaten står höjd över alla andra.No Picture

Fällningen av SR Medierna

Programmet ”SR Medierna” som sändes den sjätte februari i år var utformat på ett sådant sätt att jag fann mig föranledd att anmäla detta till Granskningsnämndens för Radio och TV. Ledarsidorna.se publicerar beslutet i sin helhet.No Picture

Blomsterhattstanterna. Det är vi det

Tjugoettåriga Waala vägrar bära slöja och har hotats till livet för detta. Detta hot är ett direkt resultat av en identitetspolitik som aldrig borde ha tillåtits. Det finns ett finskt begrepp på detta. Blomsterhattstant.

Ann Heberlein: Rasism som rasism

Ann Heberlein, ny krönikör på Ledarsidorna.se, beskriver hur hatbrotten med rasistiska förtecken nu allt mer drabbar sådana som tidigare omöjligen kunde anses kunna drabbas.