Idag offentliggjordes Nationella trygghetsundersökningen 2016 (NTU). NTU mäter utsatthet för brott bland invånare i Sverige och utförs av BRÅ. Det är dyster läsning – i princip alla kurvor angående brott mot person pekar uppåt . Enda undantaget är misshandel som har minskat från 2,1 % till 2,0 % – vilket innebär att ungefär 150 000 personer utsattes för misshandel under 2015. Hot, rån, bedrägerier och trakasserier har ökat. Största ökningen finner vi gällande sexualbrott – utsattheten för sexualbrott har ökat från 1,0 % av befolkningen 2014 till 1,7 % 2015. Mest utsatta är unga kvinnor mellan 16 och 24. I den här gruppen uppger 9 % att de blivit utsatta för sexualbrott under 2015. Faktum är att kurvan för sexualbrott stadigt har ökat sedan 2012. De flesta sexualbrotten sker på allmän plats, och gärningsmannen är oftast okänd.

Hur ska vi förstå ökningen av sexualbrott? Sexualbrottslagen har skärpts vid flera tillfällen –senast 2005 och 2013. Är det rimligt att tänka sig att den senaste lagändringen gällande sexualbrott är förklaringen till ökningen från 1,0 %  2014 till 1,7% 2015? Handlar det om ”ökad anmälningsbenägenhet”? Kanske ledde uppmärksamheten kring de sexuella kränkningarna på diverse festivaler som ”We are Stockholm” till att fler unga kvinnor anmälde? Det kan vara en del av förklaringen, men den är knappast tillfredsställande – och det är inte heller på något sätt tillfredsställande att 9 % av alla kvinnor mellan 16 och 24 uppger att de blivit utsatta för sexualbrott.

Jag menar att vi kan tala om en markant ökning som inte kan förklaras på något annat sätt än att de konkreta övergreppen faktiskt ökat. Varje feminist i landet borde vara djupt oroad – ja, inte bara feministerna. Alla som är intresserade av kvinnors trygghet och säkerhet borde uppröras och kräva både svar och åtgärder. Varför ökar sexualbrotten? Varför är det unga kvinnor som utsätts mest? Vad innebär det att de flesta kränkningarna sker på ”allmän plats” av ”okänd gärningsman”? Vad kan vi göra för att vända utvecklingen?

 

Om författaren

Ann Heberlein
Ann Heberlein
Ann Heberlein är tidigare lektor i etik vid Lunds Universitet. Hon är också verksam som författare, föreläsare i etiska frågor och fri skribent. Kandiderar till riksdagen för moderaterna i valet 2018.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.