Asyl


Jag är inte rasist men …

De asylsökande som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd som manifesterar på Medborgarplatsen i Stockholm kommer, trots tydliga svar på sina frågor från Migrationsverket och ansvariga politiker, fortsätta sin sittstrejk och har aviserat att de avser…


Ann Heberlein: Brott och straff

Ann Heberlein problematiserar kring brott och straff för nyanlända och asylsökande. Det finns inget rasistiskt i att tillämpa FN:s flyktingskonventions andra kapitels första paragraf. Att följa värdlandets lagar.


Migrationspolitikens svarta hål, del ett

Chris Forsne gör en djupdykning i budgetposter som inte redogörs för inom Migrationspolitiken. I del ett av “Migrationspolitikens svarta hål” redogör Ledarsidorna för hur detta påverkar delar av vårt domstolsväsende.


Varje krona räknas. Eller?

Det finns tecken som tyder på att Regeringen inte ansöker om de gemensamma EU-medel som finns avsatta för asylmottagning och repatriering. Varför de gör detta är oklart.


No Picture

Flyktinglägret – den sista utvägen

Isabella Lövin, biståndsminister, sätter fingret på den ömmaste punkten vi har idag. Asylsituationen i Sverige. Situationen är urspårad och nu krävs krafttag, mitt förslag är att se som sista utväg men jag ser ingen annan väg framåt längre.