Barack Obama


No Picture

USA skapar onödig osäkerhet och instabilitet

Donald Trump tar ut sitt presidentämbete i förtid samtidigt som den avgående presidenten Barack Obama gör allt för att göra Trumps första tid så svår som möjligt. Detta skapar onödig instabilitet i en osäker värld.



No Picture

Syrien: Tid är blod

FN:s Säkerhetsråd ser ut att lyckas nå en kompromiss om att sända observatörer till Aleppo efter att Frankrike och Ryssland lyckats gå varandra till mötes. Men på sikt måste vi göra ett val. Tid är, i detta fall, mätbart i blod.



No Picture

På tu man hand

Om mindre än en vecka kommer Stefan Löfven träffa USA:s president Barack Obama. Ett möte som sannolikt kan bli allt annat än angenämt.


No Picture

A fly on the wall

With the meeting with president Barack Obama coming up in may, the Swedish Prime Minister better have to have some pretty good answers on the questions asked.


No Picture

En fluga på väggen

Washington Post uppmärksammar att Åsa Romson kallat 9/11 för en olycka samt om misstänkt islamism i regeringen. När Löfven träffar Obama den 13 maj finns det samtalsämnen i överflöd.