FN


Ann Heberlein: Ord har betydelse

Ord betyder något, och vi bör sträva efter att använda ord så långt det är möjligt i dess ursprungliga betydelse. Annars riskerar vi inte bara att urholka språket, utan också vår tillit till att de ord vi använder ger en korrekt beskrivning av verkligheten.
Ann Heberlein: Brott och straff

Ann Heberlein problematiserar kring brott och straff för nyanlända och asylsökande. Det finns inget rasistiskt i att tillämpa FN:s flyktingskonventions andra kapitels första paragraf. Att följa värdlandets lagar.No Picture

Vad blev priset?

Sverige kom in i FN:s säkerhetsråd vid första voteringsomgången. Något måste ha hänt i slutspurten. En spurt som det inte vore ointressant att få veta mer om.


No Picture

Vi går och badar nu

Vi hoppar ner i känslosåsen nu. Och börjar bända i de mänskliga rättigheterna som borde vara en bra första start på att rannsaka oss själva.


No Picture

Riksrätt

Ett uttalande från Riksåklagaren i Korruptionsmål väckte Ledarsidorna.se nyfikenhet. Den senfärdiga utredningen kring utrikesminister Margot Wallström tål att granskas djupare.


No Picture

Tredje världskriget

Kommentar till Anders Lindberg, Aftonbladet, som menar att vi har något att bidra med i FN:s säkerhetsråd. Ja det har vi. Ett tredje världskrig.