Media


No Picture

Attacker mot media är attacker mot läsare

Morgonens text blev något helt annat än planerat på grund av händelserna de senaste dygnen. Det är ytterst ni som är ledarsidorna.se. Varje attack på granskande och oppositionell media är en attack på er.

No Picture

Myrornas krig? Igen?

Anna Hagwall, SD, vill minska det hon beskriver som Bonniers dominans genom att ta bort stödet till landets tidningar. Hagwall har, med motiven hon anger, mycket gemensamt med MP.