Äpplen och päron

  • Lördag 25 jan 2014 2014-01-25
E-post 0

Maria Ludvigsson, SvD, hävdar att Alliansen lyckats med det Indiska Reptricket med att både sänka skatterna och tillföra mer resurser till välfärden. Hon avslutar ledaren med

…för nämnda hederlighets skull bör påpekas att även tillväxt är avgörande för ökade resurser. Men den kräver naturligtvis för det första politiker som gillar tillväxt. (Vilket exkluderar MP och V.) För det andra är den fullständigt beroende av politik som underlättar och ökar tillväxten. Man måste till och med gilla både kapital och kapitalister.

När allt detta är nämnt, tål det också upprepas att skattesänkningar är bra även för sin egen skull. Det vill säga, en skattesänkning kan syfta till sig själv eftersom den förskjuter makt från den politiska sfären till medborgaren. Skatter handlar nämligen inte bara om välfärdsfinansiering, de handlar även om makt.

I just det sista stycket så kommer den egentliga vattendelaren. Alla skatter är förkastliga, oavsett slag. Ludvigssons sifferexercis tål dock att granskas något djupare för ingen siffra är direkt felaktig som sådan. Kontexten och urvalet ger dock en missvisande bild vilket är Ludvigssons avsikt. Hon säger att sedan 2006 har skatteintäkterna ökat med 49 miljarder kronor vilket är korrekt. Men inte hela bilden.

Vid årsskiftet 2006/2007 var folkmängden 9 113 257, vid utgången av 2013 var vi 9 639 741 eller en ökning med 5,7 procent.

På intäktssidan, för att möta en växande och åldrande befolkning så har tvärtom resurserna krympt. Statens intäkter var 2006 810 MDR SEK för att krympa till 787 MDR SEK 2012. En minskning av våra gemensamma medel och statens resurser med tre procent för att möta omsorgen av en ökning av befolkningen med dryga fem procent.

Ludvigsson far inte med osanning men urvalet av siffror leder till ett resultat där hon blandar äpplen och päron till en salig röra.

SvD, SCB, ESV,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se