Den flexibla sanningen

  • Tisdag 28 jan 2014 2014-01-28
E-post 0

Per Gudmundsson, SvD, är ytterligare en i raden av borgerliga ledarskribenter som nu börjar vittna om att hela Alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet är under stark press. Dagens ledartext utgör ett rikligt underlag för applikatorisk kritisk textanalys.Han efterlyser en klarare arbetsmarknadspolitik för att möta valets viktigaste fråga – jobben.

Han menar att

Det är märkligt. Jobben rankas återkommande som en av väljarnas absolut viktigaste frågor. Ändå tycks bägge blocken vilja gå till val på att sitta still i båten. Svagast beter sig Alliansen, som ändå vet att den egna jobbpolitiken fungerar.

Per Gudmundson talar mot bättre vetande. På exakt samma sätt som hans kollega Maria Ludvigsson så bortser han från makroekonomiska realiteter. Det är sant att 275 000 fler har ett jobb att gå till nu jämfört med 2006 men samtidigt så handskas nu två av SvD Ledarskribenter tämligen vårdslöst med statistik. 2006 var den s.k ”massarbetslösheten” 6,7 procent säsongsrensat, 2012 var den uppe i 8,0 procent. En ökning med 19 procent eller en knapp femtedel fler i arbetslöshet.  Ett annat mått är den så kallade sysselsättningsgraden. Mellan 2001 och 2012 ökade antalet sysselsatta i Sverige med 7,1 procent, sam-tidigt som befolkningen ökade med 9,8 procent. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, sjönk därför under denna period.

Just sysselsättningsgraden är en siffra som annars borgerliga statistiker, ledarskribenter, politiker och andra försöker sig på med jämna mellanrum eftersom det är en definition som kan tänjas på. Exempelvis ökade sysselsättningen med 112 000 personer mellan 2006 och 2007 medan arbetslösheten bara gick ned med 40 000 personer. Året efter ökade sysselsättningen med 52 000 personer samtidigt som arbetslösheten ökade med 7500 personer.

SvD Ledarredaktion tycks ha kroniskt svårt med statistik. Men det är inte heller allt.  Per Gudmundson hävdar dessutom att det idag råder koncensus om ett skattesänkngingsstopp. Detta är även det en sanning med flexibel utformning. Den moderata partistämman antog 2013 en rad med beslut inför nästa mandatperiod:

Ett sjätte jobbskatteavdrag. ”När utrymme finns i de offentliga finanserna är en utbyggnad av jobbskatteavdraget en viktig prioritering” slår man fast i programmet. Fem jobbskatteavdrag har genomförts de senaste sju åren.

Sänkt bolagsskatt.

Höjd brytpunkt för inkomstskatt. Moderaterna vill genomföra en riktad skattesänkning för dem som tjänar mer än 37400 kronor i månaden.

Sänkt ägarskatt. Detta betonas i beslutsdokumentet där de förespråkar ofta en halvering.

Slopad värnskatt. Moderaterna slår fast i sitt handlingsprogram att man vill slopa den så kallade värnskatten för de 5 procent av befolkningen som tjänar mer än 50400 kronor i månaden.

SvD visar upp tydliga exempel på hur den flexibla sanningen förhåller sig till den absoluta. Det finns en viss skillnad vilket torde vara bevisat.

 

 

 

SvD, Ekonomifakta, SCB, SvD

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se