DN och den strukturella diskrimineringen

  • Måndag 20 jan 2014 2014-01-20
E-post 0

Hanne Kjöller, DN, skriver söndagen den 19 januari en signerad kolumn som i skuggan av Försäkringskassans stora rapport om kvinnors sjukfrånvaro i november berör Heléne Thomsson, som på regeringens uppdrag, genomfört en genusanalys på samma tema. Kjöller, som står Alliansregeringen nära, hyllar Thomsson slutsatser att de kvinnor som väljer att stanna kvar i en traditionell kvinnoroll generellt sätt verkar må bättre än kvinnor som bryter tidigare mönster. Hur hon kommit fram till sin position som liberal skribent är vanskligt att sia om men ledarsticket skall ses som ett preludium från regeringen att ingen ska kunna räkna med att regeringen på något sätt kommer verka för kvotering av styrelseposter, än mindre ytterligare öronmärkta pappa-månader eller andra åtgärder för att jämna ut den strukturella ojämlikhet som råder mellan könen så länge Alliansen är vid makten.

För att vara obundet liberal så ventilerar Kjöller ovanligt reaktionära åsikter idag. Retoriken bäddar för att den strukturella diskrimineringen av kön fortsätter. Det kan vara värt att fundera över om det finns någon annan bakom denna konservativa och reaktionära positionering.

 

DN,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se