Inte bara sjukvården är utsatt för stress

  • Söndag 26 jan 2014 2014-01-26
E-post 0

Tove Lifvendahl, SvD, skriver i sin veckokrönika med rubriken ”Paradiset som aldrig fanns” om hur hon anser att debatten om vinster i välfärden är korkad i sin frågeställning. Ja, hon använder just ordet korkad vilket är rätt uppseendeväckande för en ledarsida som annars har såväl höjd som vårdat och respektfullt språk. Att stämningsläget börjar bli pressat inom borgerligheten blir alltmer tydligt nu. Lifvendahl ger prov på detta genom att försöka börja göra Tage Erlanders citat, i helt andra ämnen, till sina och tolkas som att Erlander mycket väl hade kunnat vara förespråkare för vinster i välfärden. Lifvendahl skriver

“I pausen mellan läsningen av vad de senaste beställda opinionsundersökningarna om vad folk säger när de får den ledande och korkade frågan om de vill att deras skattepengar hellre ska gå till välfärd än till vinst, rekommenderar jag Tage Erlanders broschyr ”Valfrihetens samhälle” (1962).

Han skrev: ”I ett rikare samhälle, där standarden stiger och många av de grundläggande frihetsproblemen är lösta, kan man öka ambitionsgraden och ställa upp djärvare mål för politiken. Där kan man medvetet inrikta samhällets åtgärder på sådant sätt, att de vidgar den enskildes frihetssfär, anpassa insatserna efter de enskilda människornas särskilda förutsättningar och därmed öka deras möjligheter att välja hur de vill forma sin tillvaro.”

Ta Erlanders ord som en påminnelse om vad som egentligen bör vara riktmärke i diskussionerna om hur vi ordnar vår välfärd”.

Lifvendahls citering av Tage Erlander är direkt missledande och frågan om vinster i välfärden skall ställas mot vinster i densamma är dessvärre, i SvD fall, relevant. För att ta ett exempel så har antalet Lex Maria anmälningar i Region Skåne nästan fördubblats under mandatperioderna samtidigt som Socialstyrelsen, på knastertorr byråkratiska, konstaterar att personaltätheten minskar. Den enskilt största orsaken som anmäls är ”Felaktig läkemedelshantering”. Felaktig läkemedelshantering orsakas av, enligt tidigare rapporter från Socialstyrelsen, av stressig arbetsmiljö och utebliven kompetensutveckling. Kostnader som är direkt kopplade till personal och de enda egentliga kostnadsposterna som är direkt kopplade till vinst.

Det är med andra ord inte bara vården som nu känner stress. Även borgerligheten i allmänhet och SvD i synnerhet ger tydliga tecken på stressymptom i välfärdsdebatten. Annars skulle inte Tove Lifvendahl komma sig för att dra fram ett av moderaternas rödaste skynken ur hatten, Tage Erlander, och försöka göra honom till sin. Eller. Så vet Tove Lifvendahl något om Tage Erlanders själs- och tankeliv som ingen annan vet. Just hur hon fått reda på detta förtäljer inte historien.

SvD, Examensarbete Grundnivå Vårdprogrammet, Socialstyrelsen,

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se