Pastor Primarus, den främste bland jämlikar.

  • Fredag 24 Jan 2014 2014-01-24
E-post 0

Demonstrationen i Kärrtorp som angreps av nazister föranleddes av att högerextremt klotter länge solkat förorten. Nedsmutsningen har fortsatt. Och redan samma dag som attacken ägde rum fanns ett tydligt motbudskap skrivet på en betongvägg i Kärrtorps centrum: ”Hugg en nasse!! AFA”. DN, som ”oberoende liberal”, faller därefter direkt i Birgitta Ohlssons (FP), retorik där politiker ska efter detta åtnjuta ett högre och bättre skydd än andra. DN, med dess ansvarige utgivare och den före detta (FP)-tjänstemannen Peter Wolodarski, bekräftar därmed synen på politiker som frälse. Som mer värda eller bättre medborgare än alla andra. Som Pastor Primarus, den främste bland jämlikar.

Ledarsidorna.se har full förståelse för såväl DN Ledarredaktion som folkpartisten Birgitta Ohlssons argumentation. Vi hör den, vi ser den. Den är onekligen attraktiv, logisk och lättillgänglig vid en första genomläsning. Men ta er andra tid att tänka efter. Vad är just ditt, väljarens och läsarens, värde med denna argumentation?

Vad händer i en demokratisk samhällskropp där människor, utefter deras maktposition, värderas högre än väljarna? När den hotade slagna kvinnan eller vittnet värderas lägre än den som sitter i slutna rum med bara bokstaven framför sig. Den elitisering som DN samt Ohlsson förespråkar må vara bekväm i stunden men leder fel och  samhället på en farlig stig. En stig när personer värderas olika utefter vilken roll de har leder inte rätt. Där politiker som skrå värderas högre än dess väljare. Inte för deras värde som människa.

Pastor Primarus. Vem är det i dagens sekulariserade politiska klimat? Vem är den främste bland jämlikar egentligen? Vid dagens slut? Är det du, jag, politikern eller journalisten? På den frågan är det få – om ens någon – som vågar svara. Och frågan är om just den attityden är så lämplig när just klyftor och motsättningar skall överbryggas.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se