Resursbrist ger inte frivillig deltid

  • Tisdag 14 jan 2014 2014-01-14
E-post 0

Maria Ludwigsson, SvD, publicerade den 13 januari 2014 en krönika som implicit ifrågasätter relevansen i den rapport från forskare på Stockholms universitet nyligen sammanställde siffror som visar att 90000 kvinnor och 50000 män har gått ner i arbetstid, eller slutat arbeta, för att få tid att vårda en anhörig. var deras reaktion liknande. ”Äldreomsorgen är en förutsättning för att vuxna barn ska kunna arbeta fullt ut” sade en av forskarna, Marta Szebehely, till Socialpolitik.se. Bekymret var att anhörigvård leder till färre arbetade timmar, vilket i sin tur påverkar samhällsekonomin.

Ludvigsson ifrågasätter relevansen i detta med sin ledare och SvD borde veta bättre än att försöka skruva på det faktiska sakläget.  En enkel sökning på orden ”nekas äldreboende” ger runt 86 000 träffar och den första sidan är ingen uppbygglig syn. Otal livsöden gömmer sig bakom dessa länkar där kommunernas och statens resursbrist inom välfärdsåtagandena talar sitt tydliga språk. Resursbrist som ytterst är att härleda till ofinansierade skattesänkningar.

Vid granskning av texten är det viktigt att komma ihåg hur Ludvigsson bildar sin verklighet. Maria Ludvigsson kommer senast från en tjänst på Svenskt Näringslivs kommunikationsavdelning. Så sent som 2011 började hon på SvD Ledarredaktion, rekryterad av den dåvarande politiske chefredaktören PJ Anders Linder som står Timbro´s idévärld nära. I Timbro´s neoliberala tankevärld är alla skattesänkningar av godo och att över huvud taget koppla välfärdsåtaganden till ett offentligt skattefinansierat åtagande är som att svära i kyrkan.

Ludvigssons försök att flytta fokus, att anhörigvård i hemmet är en möjlighet att vara tacksam för som led i skattesänkningarna, inte ett nödvändigt ont som en konsekvens av sinande resurser, faller på sin egen orimlighet.  Kopplingen till Timbros idé värld är i Ludvigssons fall tydlig med hennes trendspaning 2013 i Timbros egen TV-kanal. Ludvigsson försöker bara måla verkligheten i andra färger än de faktiska. Och hon gör det medvetet.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se