Slopa allmänna val

  • Onsdag 29 jan 2014 2014-01-29
E-post 0

Expressens Ledare angriper idag statsbidragen till kvinnoförbunden i en ledartext i jakten på Sverigedemokraterna. Expressens ledarredaktion menar att det avslöjade fusket skall legitimera att allt statligt stöd till kvinnoorganisationer skall dras in. Att dra in det för att ett maskätet äpple återfinns i fruktkorgen. Ändamålet, att jaga Sverigedemokraternas handlag med skattemedel, är ädelt. Men blev Expressens slutsatser, att slopa just detta bidrag, så bra?

Det finns minst två skäl till att invända mot Expressens analysförmåga och val av politisk position. För Expressens ledarredaktion är statsbidragen till politiska partier nageln i ögat, inte den strukturella diskriminering som kön utgör i samhället. En diskriminering som inte marknaden har kunnat rå på utan som kräver politisk styrning så vi hamnar rätt.

Inte heller lyckas Expressen adressera problematiken kring bidrag i bredare termer, inget hörs från någon ledarredaktion, oavsett politisk färg,  i form av att slopa bidrag till ungdomsförbunden trots att bland annat SSU ertappats med omfattande oegentligheter i redovisningen av såväl deltagare som genom faktiskt genomförda utbildningar.  I detta fall är inte förundersökningen avslutad utan är under komplettering med oklart datum för åtal.

Ett annat bidragsfusk, som det som nu drabbat Centerpartiets biståndsarbete, har inte det föranlett några krav från Expressens ledarredaktion på indragna medel och i det fallet handlar det om 3,2 MSEK.

Att Expressen är snävt populistiska och ideologiska på ledarplats är ingen hemlighet men att de totalt saknar förmåga att se på bidragsförsörjningen av olika politiska fenomen som en helhet.  Det finns en fara med den typen av pöbel-journalistik. Detta angreppsätt kan tvärtom spela just Sverigedemokraterna i händerna eftersom inkonsekvensen från ledarplats är så tydlig. Om nu ett ruttet äpple skall föranleda ett totalt slopande av en form av bidrag till ett politiskt parti så skall samma princip råda även i andra förekommande fall om det skall vara någon rim och reson. Konsekvens av det förhållningssättet kommer att bli att vi inom kort inte kommer ha vare sig politiska partier, ungdomsförbund, biståndsprojekt eller kvinnoförbund.

Men kanske är detta vägen att gå enligt Expressen. Går vi den väg Expressen implicit förordar, och med de principerna, så kommer vi inom kort inte heller behöva använda skattemedel till allmänna val heller.

Expressen, Aftonbladet, Politism, SR,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se