Vem försöker smita ut bakdörren först?

  • Fredag 24 jan 2014 2014-01-24
E-post 0

Aftonbladet skildrar just nu bristerna i äldrevården och hittar tyvärr flera exempel av vanvård (23/1), underbemanning och bristande rutiner. Enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, anmäldes 271 fall av vanvård och andra missförhållanden 2013. Nyckelordet är just ”anmäldes”. Frågan är ju därmed: Hur mycket anmäls inte? Risken finns att mörkertalet är stort. Aftonbladet skriver:

”Men de allra flesta fallen kommer aldrig till IVO:s kännedom. Det finns nämligen inga klara regler för vilka ärenden som kommunernaoch de privata huvudmännen själva får hantera, och vilka de måste skicka vidare till IVO. Det bestämmer de som be driver verksamheten själva.”

Detta ärdessutom  inledningen på en längre artikel i dagens (2014-01-24) ledare i SvD. Ledarspalten avslutas med ett lakoniskt ”detta måste granskas vidare” utan att ens beröra alla de ”fall” som uppmärksammats under mandatperioderna. Caremaskandalen, för att nämna ett, var en intensiv mediarapportering och samhällsdebatt från oktober 2011 till våren 2012 som hade Carema Cares verksamhet i fokus. 4 000 artiklar skrevs under tre månader och denna rapportering var grunden till både skriftliga frågor och interpellationer i riksdagen. I Dagens Samhälle går Carema till motattack och menar, på fullt allvar, att ”dålig lönsamhet” är hälsofaran som skall debatteras, inget annat.

Någonstans har vi, sedan 1991, kört snett. När nu debatten handlar om dels att ge människovärdet ett marknadsvärde samt att SvD, med facit i hand samt presstöd, lägger i en backväxel så är det ett bevis på att marknadsliberaliseringen gått för långt. När människans åsatts ett värde på vårdgivarens marknad har vi misslyckats. Det borde vara tvärtom och det inser SvD Ledarredaktion nu som febrilt försöker hitta backväxeln i en skorrande växellåda åtta månader innan valet. Det är inte människan som ska ha ett värde på vårdmarknadens villkor. Det är vårdmarknaden som skall värderas utifrån individens unika behov.

Det ligger en stor skillnad i detta eftersom det finns en tveksamhet om vilka krafter som egentligen värderar vem. Oavsett vad som sägs oavsett vem som försöker smita ut bakdörren först…

 

SvD

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se