Bonnläppsprotektionism

  • Måndag 24 feb 2014 2014-02-24
E-post 0

Efter att ha misslyckats med att driva opinion inom makroekonomiska realiteter ger sig nu SvD Ledarredaktions Maria Ludvigsson sig på det, för henne, ofarliga jordbruksområdet. Det går sådär. Eller inte alls. Avgrunden av okunskap är gigantisk och det är frågan om hon förstår vilka grundproblem som det svenska jordbruket lever med.

Sverige har högre nationella mål kring djurskydd, antibiotika, en del miljömål och kring t.ex. bekämpningsmedel än omvärlden. Detta för att säkerställa en viss grundkvalitet i vår egen livsmedelsförsörjning.

Skillnaderna i grundsyn börjar i redan Danmark där de avvänjer smågrisar från suggan tidigt och täcker upp med antibiotika för att magarna ska klara det. I Sverige väntar djuruppfödarna vilket kostar pengar. Eftersom sjukdomstrycket är högre i Danmark ger de antibiotika i förebyggande syfte, i Sverige får endast ge antibiotika till konstaterat sjuka djur. I USA och Sydamerika ges antibiotikum även i förebyggande syfte och viss resistens är ett faktum. En annan parameter är att vi är i stort sett salmonellafria i Sverige och det är få andra EU-länder som är. I Sverige är siffran 1,3%, och i Belgien runt 13%, Danmark 8%, UK 21%, Frankrike 18% vilket tvingar dessa länder till än mer användning av antibiotika i livsmedelsproduktionen. Den multiresistenta bakterien MRSA finns ibland annat dansk grisproduktion men inte i svensk. 

I genomsnitt kostar ett svenskt kilo fläskkött 2,5-4 kr mer att producera mot EU-genomsnittets lagstiftning som utgör ett golv.

För svensk del så har 50% av grisproduktionen lagts ned den senaste 10-årsperioden då vårt lantbruk inte klarar av att konkurrera med livsmedel med låg kvalitet och höga nivåer av såväl bakterier som antibiotika.

Lösningen är inte att sänka det svenska golvet för att uppnå lika villkor, lösningen är att höja det europeiska golvet. Och det är inte bonnläppsprotektionism vilket Ludvigsson implicit påstår utan ett utslag för att ta ansvar för livsmedelskvaliteten för konsumenterna. Men så långt förstår sig inte Maria Ludvigsson på jordbrukspolitik. Men å andra sidan, vad vet väl en storstadsbo om bonnläpparnas villkor. Bara maten är billig så….

 

 

SvD,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se