De slutna rummens politik

  • Torsdag 20 Feb 2014 2014-02-20
E-post 0

Dagens Industris flitigaste ledarskribent, Tobias Wikström, pekar på den fortsatta trianguleringen i mittfältet och då MP som kanske värre skattehöjare än det röda skynket Vänsterpartiet. Han skriver bland annat:

“Kopierandet är en stabil trend i svensk politik. I går presenterade utbildningsminister Jan Björklund ett förslag om att minska den administrativa bördan för lärare. Samma dag försöker Miljöpartiet stjäla showen genom att förorda en stor skolsatsning”.

Artikeln är tendensiös. Det är vänstern som kopierar högern och PM Nilsson utelämnar Anders Borgs ”copy-cat” när den senare utlovar skattehöjningar i miljardklassen för att finansiera ”riktade åtgärder” mot just skolan. Varför det är så kan läsaren fundera något över. Vänsterns utlovade skattehöjningar är ett värre hot mot ekonomin än högerns enligt Dagens Industri.

Ledarsidorna.se finner det inte uteslutet att Dagens Industris ledarskribenter och dess ideologiskt förtrogna antingen fått försäkringar i slutna rum att några moderata skattehöjningar aldrig kommer äga rum alternativt att de i tysta rum – långt borta från den offentliga debatten – räknar med att deras opinionsbildning kommer få avsedd effekt. Att vi kommer kunna fortsätta se ett skifte från att det allmänna åtagandet blir ett individuellt problem. Som vård, skola och omsorg.

De slutna rummens politik är inte över än och den retoriska lutningen mot mitten inte slut den heller. Från någon part.

DI,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se