Pöbelmentalitet

  • Onsdag 12 feb 2014 2014-02-12
E-post 0

Dagens Nyheter tar idag upp den aviserade ökade polisnärvaron i Tensta och Rinkeby på ledarplats. De tar den i försvar då polisen identifierat mellan 200 och 300 mer eller mindre heltidskriminella ungdomar. Det är svårt att inte sympatisera med ledarredaktionens rop på fler poliser i ett område som präglas av oro men samtidigt så finns det något annat i denna ledare som framkallar obehag. Eller rättare sagt, avsaknaden av något. Dagens Nyheter lyckas med konststycket att skriva om ett av Stockholms invandrartätaste och socio-ekonomiskt svagaste områden utan att nämna orsakssambanden med en enda rad. Att orsakerna bakom de många kriminella gängen står att finna i sysslolöshet och utanförskap.

Rinkeby-Kista är ett stadsdelsområde med omkring 48 000 invånare, indelat i fyra stadsdelar. Alla stadsdelarna ligger under snittet för behörighet till gymnasieskolan. Snittet för Rinkeby-Kistas stadsdelsområde är 77,2 procent jämfört med Stockholmssnittet på 89,4 procent. Stadsdelarna Rinkeby, Akalla och Husby ligger alla under stockholmsnittet i tre parametrar. Gällande ekonomiskt bistånd är det bara Kista som har färre biståndstagare än Stockholmssnittet. Stadsdelen ligger 1,6 procentenheter under snittet. Trots att alla stadsdelarna redan ligger under stockholmsnittet skiljer det 15 procentenheter mellan stadsdelen Kista, som har den högsta behörigheten och Rinkeby, som har den lägsta. I stadsdelen Rinkeby är nästan var tredje elev utan behörighet till gymnasiet. Endast 70,6 procent av eleverna är behöriga. Det är 15,1 procentenheter lägre än i stadsdelen Kista som har 85,7 procent. I Rinkeby är 10,5 procent av invånarna arbetslösa samtidigt som 17,3 procent av invånarna får ekonomiskt bistånd.

Men det bortser DN från helt. Det är enklare att ropa på fler poliser än att adressera roten till kriminalitet. Det känns inte avlägset att jämställa dagens ledartext i DN med ren pöbelmentalitet. DN är inne på en farlig väg med denna artikel, en väg som tvärtom kommer stigmatisera såväl polisinsatser som problemen i dessa områden ytterligare. Vare sig polisen eller de boende är betjänta av den pöbelmentalitet  och stämning av lynchmobb som Dagens Nyheter idag hänger sig åt.

 

 

Vänsterpartiets Stockholmsrapport, DN

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se