Rädda det som räddas kan

  • Onsdag 5 feb 2014 2014-02-05
E-post 0

Dagens Industris Ledarsida är lite bortglömd i debatten men ändå intressant som temperaturmätare. Bo Pettersson, dagens skribent, tar upp att Investor låter skriva ner värdet på vård- och omsorgskoncernen Aleris med nära en miljard kronor eftersom prognosen har försämrats ”på medellång sikt”. Samtidigt stärks balansräkningen genom att Investor skjuter till en miljard kronor i eget kapital för att banta den höga skuldsättningen.

Man kan förmoda att Investors slutsatser åtminstone delvis har att göra med ett snålare klimat och skärpta krav för privata aktörer som säljer skattefinansierade tjänster och att Vänsterpartiet samt LO kampanjer börjar sätta sina spår. Men ändå så försöker Pettersson på något sätt förminska detta genom att implicit peka på att Vänsterpartiet är i minoritet. Om nu detta är en nullitet i sammanhanget kan man med visst fog fundera över varför DI över huvud taget tar upp det. Om nu riskkapitalet inte är nervöst, varför då skriva av vinstprognoser och varför spela ner risken på värdefull ledarplats? För opinionen är onekligen inte i takt med DI:s ledarsida. Och har inte varit det under lång tid. 2012 var endast 12 procent av väljarkåren för oreglerat vinstuttag och opinionen har inte svängt sedan dess. Vi skall dessutom ha klart för oss att 18 procent av väljarkåren är osäkra samt att det inom Socialdemokratin finns en stark opinion för tämligen handfast reglering.

Att DI upplåter värdefullt utrymme på ledarplats för en fråga som de i text försöker att nullifiera samtidigt som Investor börjar skriva ner värdet på vårdkoncernen Aleris är ett tecken i skyn. Inte bara flatheten på borgerliga ledarsidor tyder på att många börjar se slaget förlorat, när DI börjar driva opinion för att ”rädda det som räddas kan” så har det onekligen hänt något i svensk politik. Men färdigt är det inte.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se