Utblick nummer ett, 2014 – Extremismens år.

  • Lördag 1 feb 2014 2014-02-01
E-post 0

En gång per vecka, lördagar eller söndagar, kommer jag återvända till något av mitt gamla format men samtidigt försöka lägga en brygga till mitt nya genom att summera veckan som gått och försöka sia något, göra en utblick, om framtiden.

Veckan som gick hade en ”nyhet” som sannolikt fick  fler att höja på ögonbrynen. Forskaren vid Lunds Universitet,Sameh Egyptson,  lät publicera det som skulle kunna tolkas som ett avtal mellan SMR, Sveriges Muslimska Råd, och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. En nyhet som kom att kommenteras av Expo genom Daniel Poohl. SMR har uttryckt sitt missnöje med utfallet i det som de tolkar ett samarbetsavtal som även det har publicerats av Sameh Egyptson. I samband med den debatt som detta föranledde ställde jag en explicit fråga till professor Ulf Bjereld på Facebook om vilka samarbeten som var aktuella idag, jag fick svaret att det förelåg inga dagsaktuella formaliserade samarbeten med vare sig SMR eller Islamiska Förbundet i Sverige även fast Tro och Solidaritet för dialoger med fler parter. Svaret är entydigt och klart begripligt och jag anser att vi bör nöja oss med detta även fast det kan tyckas märkligt att en sidoorganisation förbinder hela partiet, och därmed marginalisera de stadgereglerade nomineringsprocesserna, att kvotera olika förtroendeposter för ett utpekat särintresse. För detta, med Bjerelds mycket tydliga svar, skall dock inte dagens förbundsledning lastas alls anser jag. Men.

Det finns ett och annat att säga om hur debatten förs. Daniel Poohls artikel i Expo är ett tydligt exempel på att denna debatt, som nu inte bara handlar om integration och invandring, nu i praktiken är på väg att glida oss ur händerna. Som ytterligare bensin på den brasan så kom rapporten från bland annat SÄPO om vilka våldsbejakande extrema rörelser som kan växa sig starkare under 2014 och där återvändande jihadister nu för första gången pekas ut som ett hot. Överlag så bedömer regeringen i en rapport hotet från islamistiska fundamentalister som växande. Men åter Poohl. Artikeln är rätt remarkabel, Expo gör i praktiken ett lappkast och tar retoriska genvägar där begrepp som ”antimuslim” blandas ihop med att vara kritisk mot extrem islamism. Detta är två separata frågor och just sammanblandningen av frågor och Poohls strävan att fördöma och finna enkla svar spelar dessvärre bara extremerna i händerna. Jag är lika förvånad som besviken och funderar på vilka krafter som kan ligga bakom lappkastet och den bitvis illa formulerade repliken.

Vad finns det för andra tecken i skyn? Timbro börjar mer och mer aktivt ta plats i debatten kring integration och politisk islam i Sverige. Först kom Johan Lundbergs bok ”Ljusets fiender”, en bok som dessvärre i praktiken är helt obrukbar i nuvarande skick. Lundbergs antipati, fullt försvarbar i och för sig, mot professorn i Islamologi Mattias Gardell samt en rad med vårdslösa och ensidiga tolkningar av källor gör att hela boken med fog måste ifrågasättas även fast delar av den är lika upplysande som relevanta. Timbros nästa steg kan vi ta del genom Timbros seminarium om vem som kan representera Sveriges muslimer. Ett omtvistat seminarium men samtidigt ett tecken i skyn. Timbro fyller nu, i brist på att de politiska partierna vill ta i frågan, ett tomrum och i detta finns en stor risk. Att som enda motvikt mot Sverigedemokraternas och de mest fundamentalistiska islamistiska krafternas framväxt ställs en neo-konservativ tankesmedja vars underlag oroväckande ofta visar brister i sakframställan. Och jag vet, via andra, att seminariet och Lundbergs bok den gångna veckan inte är det enda som Timbro planerar. Även den andra borgerliga tankesmedjan, FORES, har visat intresse för frågeställningarna. Och från arbetarrörelsen? Tyst. Sannolikt beroende på beröringsskräck då socialdemokratin i grunden är kluvet, precis lika kluvet som centerpartiet. Där reglerad arbetskraftsinvandring ställs i motsatt till den mer extrema hållningen om öppna gränser. Stefan Löfven har tagit ställning för LO:s förhållningssätt emedan Annie Lööf går på tvärs mot gräsrotscenterns strömningar.

Den kommande perioden, säg de tre närmaste månaderna, kommer vi få se mer av denna debatt och fler, idag okända, aktörer. Sista ordet är sannolikt inte, tror jag mig veta från min position och den information jag har idag, sagt från någon av dagens aktörer och ledarsidorna i samtliga tidningar kommer vara tvungna att följa efter. Oavsett om de vill eller inte. En inte alltför okvalificerad gissning är att vi kommer se rätt mycket av Timbros slutsatser i debatten i främst borgerlig media. Jag bedömer att vi nu ser hur faktor X formar sig. Faktor X, den okända valfråga som alla partistrateger och partisekreterare skyr som pesten eftersom den är lika oberäknelig som oväntad. Och den kan vända valvinden i precis vilken riktning som helst.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se