Välj dina vänner med omsorg

  • Måndag 17 feb 2014 2014-02-17
E-post 0

Såväl DN som SvD resonerar idag kring Sveriges Radios neutralitetskrav. Neutralitet är, exakt som Per Gudmundson i SvD pekar på, en delikat term. Inte utan motsatsförhållanden och risktaganden. Att vara neutral kan leda till att en rapportering och bevakning utan spets.

Det finns skäl att ifrågasätta såväl Sveriges Radio men framför allt Dagens Nyheters ledar- och samhällsredaktioners val. Att Sveriges Radio flyttar på Soran Ismail under valår till riksdag, landsting och kommun, och inte andra enligt programchefen Björn Löfdal eftersom andra val är att se som marginella (direkt citat från mailkonversation med Ledarsidorna.se) har sin poäng om det inte vore så inkonsekvent.

Såväl DN som Löfdal missar är  att SR Gävleborg börjat rensa i paneler baserat på politiska preferenser samt att DN historiskt låtit sin ledarredaktions position slå igenom i rubriksättning rent allmänt och och i nyhetsflödet. I FRA-debatten tog Ledarredaktionen klart och tydlig ställning för FRA-lagen vilket då satte spår i nyhetsrapporteringen från samma tidning där såväl juristen och bloggaren Mark Klamberg som redaktören för Ledarsidorna.se implicit påstods vara köpta av en mäktig PR-bransch och att bevis för detta skulle presenteras. Inga bevis för detta presenterades någonsin, vare sig på Ledarplats eller nyhetsplats. När det kommer till DN explicit finns det goda skäl att gå vidare med granskningen av den politiska vinklingen i nyhetsflödet, ett flöde som det, om något, skulle behöva resas neutralitetskrav kring. Donald Boström, som avslöjade de Israeliska organstölderna, brännmärktes på såväl ledar- som nyhetsplats som lögnare och antisemit. Idag så har hela den medicinska ledningen för IDF, som stod bakom stölderna, fått sparken och mer än 150 palestinska familjer får nu skadestånd utdömda i israeliska domstolar. Israel gjorde upp med en korrupt kultur, klev fram som en rättsstat vilket är en vinst för alla. Men DN och SR? För dem passade inte denna sanning eller neutrala rapportering.  Donald Boström lever i den svenska nyhetskontexten med de stämplar som framför allt DN satte på honom. Trots att allt han gjorde var att rapportera en sanning.

DN:s bredsida idag på ledarplats tål att ifrågasättas samt vad som ligger bakom. När DN, med en så uttalad partisk rapportering i andra fall i olika kanaler, rusar till Björn Löfdals försvar finns det all anledning att fundera om allt står rätt till. Om vad som ligger bakom denna gång. Och om vad Björn Löfdal anser? Det är inte säkert att DN:s försvar av honom på lite längre sikt är det bästa som hänt Sveriges Radio.

Välj dina vänner med omsorg.

DN, SvD,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se