Barnatro och solidaritet

  • Onsdag 5 mar 2014 2014-03-05
E-post 0

DN Ledarredaktion måste nog vara en av de märkligaste och mest isolerade arbetsplatserna i Sverige. Dagens Ledare tar upp främlingsfientligheten. Det är en ledare skriven för en intellektuell medelklass i storstäderna. Att det är inte så farligt ändå. DN kammar medhårs och säger egentligen självklarheter men förminskar samtidigt orsakssambanden. De tar upp en av grogrunderna, kriminaliteten, och konstaterar att då borde det vara enkelt att förklara för den orolige att då är det ju kriminaliteten som ska bekämpas. DN Ledarredaktion lever kvar i 2002 års valstugestämningsläge och sedan dess har tolv år förflutit. På tolv år har mycket skett.

Sverigedemokraterna har kapat åt sig problemformuleringsinitiativet och många av de myter de byggde sin retorik på då upplevs som självuppfyllande profetior idag. DN Ledarredaktion kan med viss fördel börja läsa SOM-undersökningarna från Göteborgs Universitet innan de fortsätter att förminska vissa väljargruppers upplevelse.

Vad DN inte heller lyckas adressera är vad de ökade klyftorna innebär och hur ständigt nya flyktinggrupper ställs mot de redan anlända och andra grupper i samhället. Västerås kommun hade i fjol förbundit sig till att ta emot 140 nyanlända. Resultatet? En kunde beredas en lägenhet. En av 140. Resterande är kvar i olika former av transitboenden vilket spär på andra, nästan ännu farligare, krafter. De internrasistiska krafterna. Invandrargrupp mot invandrargrupp. Främlingsfientlighet handlar inte primärt om en oro för ökad kriminalitet. Främlingsfientlighet bottnar i kampen om resurserna vilket DN helt missar.

Mot detta kan en rad argument resas, bland annat att små barn visar sig tro mer på solidaritet än något annat. Men. När barnen sedan börjar skolan händer något med barnatron. Barnatron, tron på att solidaritet och givmildhet lönar sig ersätts med något annat. De kanske vore bättre om DN istället för att förminska problemen och orsakssambanden, vilket de i praktiken gör, börjar fundera på varför små barn överger solidaritetstanken och hur vi ska börja åtgärda främlingsfientlighetens grogrund. Känslan av att behöva slåss om resurserna.

 

DN,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se