De finska skolbarnen

  • Onsdag 19 mar 2014 2014-03-19
E-post 0

Expressen sällar sig nu till de ledarsidor som efterlyser hårdare tag mot Vladimir Putins ledarstil. De inleder detta med orden ”Sätt åt Krim” men sedan händer något i ledartexten. Den inleder med hårda ord men över tid, och kanske främst i slutet av texten, så händer något. Någon på ledarredaktionen måste fått in en nykter analys då de, precis som Ledarsidorna.se, börjat väva in Tysklands gasberoende som problematiskt samt även hur Storbritanniens finanssektor är i direkt beroendeställning till Ryssland. Då nämner de inte att den kanske vanligaste sanktionen, vapenembargot, motarbetas aktivt av Frankrike då den franska försvarsindustrin har omfattande leveranser av framför allt fartyg avtalade. Allt detta, och att Ryssland är en av de största köparna av amerikanska statsskuldsväxlar, gör västvärldens demokratier svaga och splittrade. Det finns inte förutsättningar för något annat än att belägga 21 ryssar med reseförbud och att frysa deras tillgångar. För ponera vad som händer i EU med en avreglerad energimarknad om 20-30 procent av energin, i detta fall rysk gas, skulle försvinna eller kraftigt öka i pris? Värst ut av alla är Ukraina som tills idag fått köpa rysk gas till subventionerat pris – om Ryssland väljer att i bästa fall bara höja priset så hamnar sannolikt den nye presidentens position under lupp. Om Putin låter strypa gasflödet så kollapsar även det landet.

Men något finns det att fundera över för oss svenskar. Hur vårt närområde påverkas. Nordstream, den norra ledningen för gasleveranserna, går strax öster om Gotland genom svensk ekonomisk zon. Putin, eller Ryssland, kan komma att motivera höjd militär närvaro för att bevaka sina ekonomiska intressen och vi har, som bekant, inte speciellt mycket att sätta emot efter nu sju år av snabb nedmontering av svensk försvarsförmåga. Att det ryska psyket inte låter sig förändras i brådrasket vet de flesta som läst förhörsledarteknik på Tolkskolan under det kalla krigets dagar, där ingick även rysk idéhistoria som ämne vilket fler borde ha läst. Naturligtvis de flesta ledarredaktioner men i synnerhet försvarspolitiker. Den svenska politiska förmågan att korrekt värdera det ryska psyket blir ännu tydligare om vi ser hur vårt grannland Finland sedan det kalla kriget hanterat situationen. De har inte förändrat sitt försvar från att vara ett värnpliktsförsvar och de har inte nämnvärt rustat ner. I en nordisk kontext är de, inte Sverige, den militära stormakten. Varför? Även finska skolbarn har ett bättre grepp om hur den ryska mentaliteten fungerar än den mest gapige svenska politiker eller ledarredaktion. De vet, deras föräldrar vet och främst deras far- och morföräldrar vet. De fick plikta med eget blod och de vet att det som hände åren 1938-1945 var inget undantag från ett rike som under hundratals år agerat på i stort samma sätt.

Ryssland har tiden, det har de alltid haft gott om. De har resurserna, det har de alltid haft och kommer alltid att ha gott om.  Det vet de finska skolbarnen om, bra mycket bättre än den gapigaste svenska ledarskribent och bra mycket bättre än den ännu gapigare politikern.

 

 

Expressen,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se