Den demokratiska evolutionsläran

  • Söndag 9 mar 2014 2014-03-09
E-post 0

Peter Wolodarski, DN, har idag denna tidnings hitintills bästa ledartext om krisen i Ukraina, han tar den ett steg till och passar på att ge regeringen kritik för sitt senfärdiga och motsägelsefulla agerande.

Wolodarski gör en korrekt analys av Putin, att Putin är långt ifrån så irrationell som vissa tro men ger Putin ett på tok för avgörande roll. Det är inte Putin som agerar ensam, det är resultatet av att den demokratiska evolutionen i Ryssland bara haft 20 år på sig. En generation i en demokrati, efter att ha levt under tsaristikt styrelseskick i flera hundra år, är för kort tid. Ett styrelseskick som är så starkt etablerat att inte ens den rysk-ortodoxa kyrkan klarar av att fungera utan en stark statschef. Om det sedan är en tsar, ordförande i Politbyrån eller vald president har historiskt sett spelat mindre roll. Den ryska kulturen av stark ledare och ett svagare parlament är djupt rotat och ger förklaringen varför det är så förhållandevis lätt för Vladimir Putin att flytta makt som det behagar honom, han hade inte direkt mindre makt när han var Premiärminister.

Wolodarski träffar därmed ganska rätt i dagens ledartext och Rysslands agerande nu ger oss alla flera saker att tänka på framgent varav den viktigaste lärdomen är hur lång tid demokratin behöver på sig för att bli stabil och genomsyra ett samhälle. Västeuropa har 220 år bakom sig av demokratisk evolution. Ryssland och Ukraina har 20 år. Mellanöstern, de stater där den arabiska våren slog ut i blom, endast två år. Att tro att demokrati är något som införs över natt är naivt. Demokrati tar generationer att utveckla och att få att fastna i folkmedvetandet. Rysslands agerande är logiskt, de har aldrig agerat på något annat sätt annat undantaget en kortare period under 1990-talets demokratiska parentes

Då blir det som det blir.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se