Den ende som inte ljuger är Vladimir Putin

  • Torsdag 6 mar 2014 2014-03-06
E-post 0

DN samt Expressen står för onsdagens absoluta bottennotering på ledarplats i ämnet utrikespolitisk analys. Johannes Åman, DN, menar – i viss mån helt korrekt – att Vladimir Putin visar total likgiltighet för grundläggande folkrättsliga principer samt att han struntar i de principer som ömsesidiga säkerheten i Europa vilat. Åman menar att vi får en inblick i ett annat sätt att tänka och att själva världsbilden är en annan än den som präglar amerikanska och europeiska ledare. Rubriken på ledartexten, ”Putin lever i ett annat universum, säger dock mer om Åman själv än om Putin.

Vladimir Putin må slira på sanningen nu men är den ende av spelarna som faktiskt har hållit allt han utfäst sig till tidigare. Hela hans väsen fullföljer exakt den färdplan som han, och hans läromästare och sponsor Andropov, en gång kommit fram till. Detta gör Vladimir Putin till en lika farlig som pålitlig politiker, han är unik. Han gör exakt vad han sagt att han skall göra och det hade DN:s utrikespolitiske titan på ledarredaktionen Johannes Åman insett om han innan han skrev sin ledartext gjort sig besväret att läsa igenom Foreign Policys nummer från i mars i fjol. Där står allt, punkt för punkt. Och lite till. Men så långt ner kan inte Åman sänka sig. Vladimir Putin har, sedan 2000 som ett exempel, medvetet tagit såväl Ryssland som FN i denna riktning. Allt Putin sagt har sakta men säkert försvagat FN som världssamvete och polis och flyttat fram hans och Rysslands egna positioner. Under hela 1990-talet använde sig Ryssland av vetorätten i säkerhetsrådet bara två gånger, sedan 2000 har de använt den hela åtta gånger. En mycket medveten strategi, Putin håller fast vid de mål han satt upp och ljuger i det avseendet mindre än hans kollegor i väst. 2000 satte han upp målet att återskapa Sovjetunionens maktsfär men under rysk överhöghet och det är det vi ser.

Ledarsidorna.se blir inte längre förvånad över den monumentala inkompetens som ledarredaktionerna härbärgerar inom utrikespolitik. Såväl DN som Expressen, bägge enligt egen utsago i det närmaste experter på området, har helt missat att det just nu bara finns en världsledare som faktiskt håller sitt ord. Den personen är, vilket är en ödets ironi, faktiskt Vladimir Putin. Resten av världen har bara inte trott på honom tills idag. Om detta är bra eller dåligt? Det kommer framtiden utvisa men det kan vara värt att börja tro på honom för att förbereda sig bättre.

Putin håller faktiskt sina löften vilket är något helt annat än vad andra politiker i väst kan prestera.

 

 

DN (Johannes Åman), ForeignPolicy,          Expressen,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se