Den konstiga sandlådan

  • Söndag 30 Mar 2014 2014-03-30
E-post 0

En nyhet som sticker ut i flödet, utöver de sedvanliga opinionsundersökningarna, hittar vi på SVT. Personer mellan 80 och 89 år är en “riskfaktor” som “tyvärr” inte minskat i prognostiserad takt anser stadsområdescheferna i Väster, omfattande Limhamn och Hyllie i Malmö när de ska förklara varför områdesförvaltningarna väntas gå back under 2014.

PRO, föga förvånande och med stor legitimitet, skriker ut ”diskriminering” så högt de förmår och den tidigare omöjliga debatten om diskriminering blir ännu omöjligare. Det är  bäddat för en omöjlig debatt och dåliga svar på väljarnas oro nu. Att pensionärer som lever till 100 och långa etableringstider, 7-11 år, för nyanlända är ett ekonomiskt aber vore väl egentligen inte någon svår sak att diskutera, men som alltid så kan formerna göra allt till konstiga sandlådor och stokastiskt placerade skyttegravar.

Med väldigt höga arbetslöshetsnivåer och Sverigedemokraterna som breddar sin politik till pensionärerna så serveras det guldläge på guldläge och idag såg vi hur tre statsområdeschefer, sannolikt utan mening, blev Sverigedemokraternas bästa valarbetare. De ställde nu personer, min föräldrageneration, i motsatsförhållande till mycket annat som det allmänna ska ta hand om. Att överhuvudtaget uttrycka sig i de termerna, som leder tanken på pensionärer som en tärande grupp på samhällskroppen, vänder sig nog de flesta emot.

Debatten, och förmågan att uttrycka sig, har nu passerat alla gränser för att inte kunna hanteras rimligt och det finns nog goda skäl att fundera på vilka krafter som ligger bakom polariseringen. Vilka som tjänar på att särbehandla olika grupper som pensionärer, afrosvenskar, romer, judar, muslimer etc och höja tonläget till allt högre frekvenstal. För som det är nu, så går det snart inte längre att höra de mer sansade röster som vill se en bredare analys av såväl arbetsmarknad som diskriminering för att komma vidare. Det är de som känner sig mest kränkta, och som har tillgång till de bästa mediakanalerna,  som styr debatten. Inte de som har förmåga till en sakligt genomarbetad problembeskrivning kring diskriminering i ett bredare perspektiv och vart vi ska med samhället.

Detta borgar för att valrörelsen 2014 kommer bli den värsta i mannaminne.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se