En lång het sommar

  • Söndag 23 Mar 2014 2014-03-23
E-post 0

Aftonbladet Kulturdebatt publicerar idag en utmärkt artikel om fascismen och det politiska våldet författad av docenten i historia vid Umeå universitet, Lena Berggren. Hon beskriver, med smärtsam precision, hur såväl regeringen Persson, sannolikt under press av Göran Perssons gode vän George W Bush, men även regeringen Reinfeldt agerat för att hatbrotten sedan 2001 har växt i styrka. 2012 kunde polisen bara visa upp en uppklarningsgrad på ynka sex procent. Berggrens fyrapunktsprogram för att börja komma åt detta är en bra början då det även är dimensionerat för att kunna adressera annat våld som har sitt ursprung även inom den autonoma vänstern samt de mer fundamentalistiska religiösa kretsarna. Det kan inte uteslutas att hemvändande jihadister från Syrien kommer bli ett växande problem ju närmare valet vi kommer. Unga arga män, inte sällan svårt krigstraumatiserade, som ser sitt nya hemlands strukturer och institutioner som fiende.

Den väg som Berggren pekar på, att fokusera polisens insatser kring dessa personers vardagsbrottslighet, visade sig bryta nacken av bland annat BSS tillväxt på 1990-talet. Inte sällan har delar av den MC-burna organiserade brottsligheten kopplingar till Vit Makt-miljöerna. Sedan 1999 har omfattande rekrytering och korsbefruktning skett inne på landets anstalter bland långtidsdömda.

Och. Berggren pekar på tandlösheten från den politiska nivån idag. Alliansens bidrag, bland annat SOU 2013:81, När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism, är bara en i raden av försök som tvärtom höjer insatserna i sin bristfällighet. Att regeringen aldrig haft något vidare grepp om vad som sker blev annars kanske tydligast med det senaste utspelet, en utredning om afrofobi där de dessutom hade det tveksamma omdömet att förordna Tobias Hübinette som utredare. Hübinette är långt ifrån okänd vare sig från statens rättsvårdande sida eller i vänsterautonoma kretsar. En lång rad domar har kantat hans politiska karriär som spänner från allt från skadegörelse, han har kastat såväl gatsten som syra in i möteslokaler, till olaga hot mot såväl anhöriga som jurister. Senaste domen är bara sex år gammal men det hindrade inte Erik Ullenhag att släppa in Hübinette i de politiska finare salongerna. Det finns en överhängande risk att Hüninettes hat mot allt som ligger utanför hans åsiktskorridor nu blir regeringens politik.

Berggren har rätt i sin kritik mot hur regeringen, främst regeringen Reinfeldt men inte heller Göran Persson kan friskrivas från kritik, har hanterat och vidare hanterar frågan om politiskt våld och ökad extremism. Och vi är alla sent ute. Till sommaren höjs valtemperaturen och samtidigt som högerextremer är på frammarsch så har vi nog skäl att förvänta oss en ökad aktivitet från tacksamma hemvändande jihadister och vänsterautonoma. Både som motreaktion mot högeraktivister men även som autonoma händelseförlopp.

Det kommer bli en lång het sommar. Tvivelsutan. Överlever vi den, och om demokratin klarar sig någorlunda helskinnad ur den, så måste nästa regering angripa detta område på ett helt annat sätt än de senaste 13 åren. Och börja lyssna på röster som Berggren och andra. Det gäller inte minst socialdemokratin som har en faiblesse att hamna i tvivelaktigt sällskap i försvaret av allehanda -ismer.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se