Fel från början till slut

  • Tisdag 4 mar 2014 2014-03-04
E-post 0

DN skriver idag om Ukraina på ledarplats. De menar att Ryssland är starkt. Det budskapet har Vladimir Putin skickat inte bara till den nya ledningen i Kiev utan också till västvärlden. De internationella reaktionerna på det ryska maktövertagandet på Krimhalvön tycks bekräfta att Ryssland gör vad det vill. Många ledare har uttryckt “oro”, och Barack Obama har varnat Putin för följderna. Men hittills är ett nej tack till det planerade G8-mötet i Sotji det mest konkreta svaret på det ryska våldet. Så nu gäller det att inte bara se Rysslands militära styrka och möta den med fasthet. DN Ledarredaktion påstår att redan på något års sikt kan svagheterna i Putins strategi komma att bli uppenbara även för hemmaopinionen. Därför måste omvärlden inte bara höja sin beredskap för ryskt militärt våld utan också rusta sig med tålamod. Det var just den kombinationen som till sist avgjorde kalla kriget.

DN Ledarredaktion, som aldrig egentligen briljerat när det kommer till utrikespolitisk analys, landar även snett denna gång. Historielösheten slår igenom då det kalla kriget avgjordes med såväl yttre som inre faktorer. DN missar grovt de yttre faktorerna som är kända för samtliga säkerhetspolitiska analytiker, Ronald Reagan rustade sönder den sovjetiska ekonomin. Då, på 1980-talet, var USA:s ekonomi stark och vapensystem efter vapensystem lanserades inför en alltmer stressad Sovjetisk statsledning. Det andra DN missar var de interna faktorer som spelade in. Statsvetaren Emanuel Todd lyckades med konststycket att förutse Sovjetunionens resa mot kollaps och de interna motsättningarna och klyftorna bidrog till att snabba på processen mot undergången. Nativitetstal som sjönk, en allt större del analfabeter i landsbygden och stigande ohälsotal bidrog minst lika mycket till det kommunistiska haveriet som Reagans rustning. De samspelade.

Situationen idag är en annan och DN Ledarredaktion går därmed i Alliansens fotspår genom att lansera en analys som inte är korrekt. Eftersom analysen, med sina felaktiga källdata, haltar så landar DN i fel slutsatser. Ryssland har ett energiövertag visavi Europa. Europa är beroende av ett vänligt sinnat Ryssland dels för sin energiförsörjning men även för den marknad som bortre Asien utgör. Att transportera europeiska exportprodukter via järnväg går snabbare än på köl går snabbare för att möta bland annat Kinas hunger på kapitalprodukter. Stigmatisering och isolering av Ryssland, som DN implicit förespråkar som enda lösning, kommer stå Europa dyrt. Och då har vi inte tagit upp energiberoendet. Centraleuropas folk kan komma att uppleva kalla och mörka vintrar om DN:s strategi får råda.

Om DN har som ambition att vara kvar som opinionsbildande kraft inom utrikes- och säkerhetspolitiken kan det vara värt att börja rekrytera in kompetent arbetskraft. Ledarsidorna.se hoppas att ingen politiker fram till den rekryteringen är genomförd lyssnar allt för mycket på vad Peter Wolodarski, Hanne Kjöller och andra har att säga i ämnet.

 

 

DN,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se