Godhetens matadorer dansar efter främlingsfientlighetens pipa

  • Fredag 21 mar 2014 2014-03-21
E-post 0

Margot Wallström, Stefan Fölster och fler namnkunniga personer inom nätverket ”Oss Alla” publicerade i morse på DN Debatt en artikel där de säger sig slå hål på tio myter kring invandringen. Ledarsidorna.se var kritisk då, en kritik som dessvärre inte var tillräcklig då mer och mer pekar på att nätverket, trots sina goda föresatser, sannolikt gjort arbetet mot den spirande rasismen och främlingsfientligheten svårare.

OECD-rapporten som publicerades i fjol och sägs peka på att invandring är en lönsam affär och som bygger mycket ”Oss Alla” har dissekerats av flertalet nationalekonomer och utredarna på OECD själva vitsordar att det finns stora osäkerheter i samtliga av de fyra beräkningsmodeller som redovisas. Wallström och Scherman tar bara en av dessa, den mest kritiserade dessutom, och gör den till absolut sanning. Vad samtliga modeller dessutom brister i, vilket  även det OECD vitsordar men som Wallström et al tystar ner, är att de gör ingen skillnad på en högskoleutbildad norrman eller en vuxen nordafrikan utan skolutbildning. Stora kostnader göms undan i statistiken. I Skåne rapporteras nu att utom europeiska invandrare har en arbetslöshet på nära 40 procent samt i Stockholm är överrepresentationen tydlig när det gäller försörjningsstöd. 52 procent av de som uppbär försörjningsstöd är utlandsfödda eller har två utlandsfödda föräldrar. I stadsdelen Rosengård, Malmö, uppbar nära var femte hushåll försörjningsstöd 2015. Andelen förtidspensionärer med utom europeiskt ursprung är disproportionellt och ett resultat av lång tidi i utanförskap.

Men. Den största bristen artikeln har är att författarna hänvisar till forskning men anger inte vilken. Ett akademiskt och intellektuellt självmord att hantera fakta på detta sätt.  De spelar därmed SD och andra direkt i händerna. För en sak skall vi ha klart för oss, Sverigedemokraterna, Svenskarnas Parti och även Svenska Motståndsrörelsen är inte en politisk kraft som andra. De är definitivt inte vänster, men de är inte heller renodlat höger oaktat vad voteringarna i kammaren säger. De är sina egna och följer sin egen logik. Inget annat parti skulle överleva, eller som SD gjort växa, med de återkommande skandaler som kantat partiet. Snarare tvärtom så tycks de växa ytterligar något för varje skandal och ytterligare lite till för varje misstag, som det vi ser i DN idag, som motståndarna gör. Detta, och den allt trängre politiska korridor som tillåts i framför allt partierna vänster om mitten parat med mittfältsgnuggningen som alla andra partier hänger sig till, gör att SD växer.

SD är inte ett parti som alla andra. Ärrade politiker som Mona Sahlin och erfarna samhällsdebattörer har gått bet. Det krävs andra tag. Men det begriper inte Wallström et concortes. Hon begriper sannolikt inte heller hur mycket hon skadat oss som faktiskt försöker, och i vissa fall börjar nå framgång, i ett långsiktigt arbete som siktar på att eliminera SD som politisk kraft 2022. Idag lade hon ett fett krokben för det långsiktiga arbetet. Vilket syfte hon och de andra hade? Sannolikt rent egoistiska, att själva vilja framstå som de enda upplysta och goda i en ond värld. Men hon missade att just denna typ av artikel har det publicerats tretton på varje dussin och som varje gång kunnat kapas av motståndaren. Som även kunnat rekrytera nya anhängare genom att peka på varje brist i artiklarna som samtidigt även validerar legitimiteten i argumenten.

Wallström, Scherman et concortes. Godhetens matadorer som i omsorgen av sin egen bild som goda nu spelar på SD villkor och efter främlingsfientlighetens pipa. De säger att de vill att debatten skall handla om integration men spelar därefter helt efter SD regelbok för de har glömt en viktig detalj: Sverigedemokraterna, Svenskarnas Parti och Svenska Motståndsrörelsen är alla samma andas barn och de är inte en politisk kraft som andra. De har egna regler och spelar bara efter dessa och den egna pipan. Som de nu fått Margot Wallström att dansa efter.

DN, Ledarsidorna.se

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se