Löneslavens lott

  • Fredag 14 mar 2014 2014-03-14
E-post 0

Per Gudmundson, SvD, försöker sig i dagens ledartext sig på ett ideologiskt resonemang. Ett resonemang som börjar sin resa inom välfärden och så långt hade det kanske varit enkelt att följa. Men. Sedan blandar han in kriminalpolitiken. Och då går det snett. Gudmundson menar att:

Sverige har i dag en rimlig nivå av brottsbekämpning, skulle ansvarig politiker säga. Det finns inget behov av privata lösningar. Om någon installerar säkerhetsdörr i ett bostadsområde leder det till orättvisa, och därefter en upptrappad konsumtion av säkerhetsprodukter när andra känner sig tvungna att följa efter, skulle man säga, och en sådan utveckling vill vi inte se.

De guldsmedsaffärer som har splittersäkert fönster, de skolor som har Securitasvakter och de villaägare som ber grannarna tömma brevlådan under semestern skulle kanske inte känna igen sig. Men faktum är ju att de flesta inte får inbrott, de flesta affärer blir inte rånade och de flesta skolor blir inte nerbrända. Sverige är ett osedvanligt tryggt samhälle.

Vad är en rimlig nivå av brottsbekämpning? Är det, vilket såväl borgerlig som arbetarklassad press pekar på, inte nedlagda brottsutredningar och nedlagda åtal i brist på bevis? Är det när domare i Södertälje Tingsrätt blir inkompetensförklarade av mer meriterade domare högre upp i kedjan? Är det när de som har råd, att på egen bekostnad, att installera larm och andra intrångsskyddande åtgärder känna sig trygga? Är det då vi har en rimlig nivå av brottsbekämpning? Är det då statens våldsmonopol i form av polis, domstolar och kriminalvård kommer till sin fulla rätt? När plånboken styr?

Gudmundson missar helt grundanalysen, vad som gör en person kriminell och han låter sedan sin ideologiska övertygelse formulera lösningen på de ökade klyftornas yttersta konsekvens, kriminaliteten. De effekter som utanförskapet ger, de ökade klyftorna och den tilltagande kriminaliteten, ska tydligen mötas med privata initiativ om de blir för besvärande för de som har makten. Andra, vi vanliga dödliga väljare och löneslavar, får nöja sig med det som det allmänna förser dem med.

 

 

SvD

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se