På vems planhalva spelar DN egentligen?

  • Onsdag 19 mar 2014 2014-03-19
E-post 0

Hanne Kjöller, DN, skrev igår den sannolikt obehagligaste ledartext som publicerats om det tilltagande politiska våldet. Hon har rätt i att såväl vänsterns som högerns våld måste fördömas men brister i det närmaste totalt i grundanalysen av det högerextrema våldet. Hennes okunskaper på området är i det närmaste totala och hennes position, att det högerextrema våldet visst inte är mycket värre än det vänsterextrema är så pass graverande att hennes position som en av Sveriges viktigaste opinionsbildare måste ifrågasättas i grunden. Det är, för Ledarsidorna.se, en gåta hur Peter Wolodarski ger hennes kolumner sådan central plats i debatten. Den blir direkt missvisande.

Kjöller förbiser helt att det finns en grundläggande skillnad i det våld som den autonoma vänstern respektive högerextrema utövar. Vänsterns våld är symbolorienterat och har kopplingar till andra autonoma grupper. Minkfarmar, åklagare, samhällsinstitutioner som inte faller i smaken samt högerextremer står för de primära måltavlorna. Vänstersidan präglas av lösa förbindelser där grupper uppstår efter behov, tycke och smak. Alla med olika sammansättningar beroende på vad som är målet för dagen. Det högerextrema våldet skiljer sig i grunden från detta.

Det högerextrema våldet har mycket av sin grund i den motorcykelburna gängbrottsligheten. Många, långt ifrån alla, men många medlemmar ur bland annat Wolfpack MC har aktiva medlemskap även i den högerextrema miljön. De finansierar sin verksamhet med grov organiserad brottslighet och kännetecknas av en strikt organsisationskultur.  Men det är inte det enda. Det högerextrema våldet har alltid en väl avgränsad, och tydligt kommunicerad, måltavla för sitt våld. Utöver den autonoma vänstern så är personer med avvikande etnicitet eller religion deras primära mål. För att kunna agera genomför de träningsläger med militära inslag i form av närstrid, gatustrid och överlevnad. Ett exempel på personer kopplade till den högerextrema miljön är Nätverket stoppa pedofilerna, är ett nätverk som hänger ut människor som har blivit dömda för sexualbrott mot barn. Nätverket hävdar att de försöker påverka samhället att fokusera på brottsoffren istället för på gärningspersonerna. Nätverket stoppa pedofilerna stöds och byggs upp av ett antal högerextrema grupperingar och nätverkets grundare, som har en mångårig historia inom den högerextrema miljön. Bilden visar en skämdump på hans twitterkonto och retoriken i hans senaste tweet visar på kopplingarna till MC-kulturen och går inte att missförstås. Personen ifråga är idag operativt ansvarig för rekryteringen av frivilliga svenskar till Ukraina. Frivilliga nationalister som rekryteras ur just högerextrema kretsar.

Hanne Kjöllers ledartext är inte bara missvisande. Den är farlig på så sätt att hon förbiser, som ledande opinionsbildare, vilket väl avgränsat fokusområde de högerextrema har för sitt våld. Personer med annat ursprung kulturellt och etnisktän det ariska och  svenska bör börja fundera på vems planhalva som den liberala tidningen DN:s skribent egentligen agerar. Och i vilka syften. Allt politiskt våld måste fördömas i grunden men som Kjöller gör, att implicit spela ner det högerextrema våldet, leder bara till en effekt. Att de får fortsätta med sin organisationsuppbyggnad i lugn och ro. Precis som den operativt ansvarige i Ukraina önskar, tills de är redo.

 

Annat som Kjöller missat är Expo.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se