Röda rosor, ja – men med vilka blad?

  • Måndag 24 Mar 2014 2014-03-24
E-post 0

PM Nilsson, Dagens Industri, dissekerar idag Miljöpartiet på ledarplats. Han menar att Miljöpartiet gör sig bättre som livsstil än som politik. Det är inte utan att Ledarsidorna.se håller med men ur andra perspektiv. PM Nilsson har ett enda syfte med ledaren och det är att underminera Stefan Löfvens regeringsunderlag. Dessvärre har han rätt ur kanske framför allt ett arbetsskapande och välfärdsgaranterande perspektiv. Miljöpartiet är i grunden riksdagens märkligaste parti, ett parti där miljöfundamentalister och radikala pacifister samsas med storstädernas latte-liberaler som kör elbil, äter ekologiskt odlad mat och är ”early adaptors” av ny teknik.

Det är många som tror att Miljöpartiet tagit de numera övergivna svenska lantbrukarnas frågor till sina. Ingenting kan vara mer fel, det finns idag inget parti som representerar den delen av vår livsmedelsförsörjning som produceras inom rikets gränser. Och Miljöpartiet är, de facto, det ännu levande lantbrukets största enskilda hot utöver vädrets makter.  Vi har idag en livsmedelsförsörjning som till övervägande del faktiskt går med stora förluster och skulle behöva lägga ned sin verksamhet om inte EU:s jordbruksstöd funnes. Det finns ett antal moln vid horisonten som riskerar att bryta ut i full storm om Miljöpartiet skulle hamna i regeringsställning och slutligen slå in de sista spikarna i det svenska jordbrukets kista. Det svenska jordbruket består idag av 5-10 procent närodlad och ekologisk produktion, resterande konventionell. En konventionell produktion som i sig håller högre kvalitet än den i övriga EU med färre inslag av antibiotika i köttproduktionen för att ta ett exempel. Skall sägas att den ekologiska är ännu mer kostsam för tydlighetens skull. Den svenska köttproduktionen, som är högkvalitativ ur ett europeiskt perspektiv, innebär en produktionskostnad som ligger 5-10 kronor högre per kilo kött vilket slår igenom på priserna i affärerna. Det är med andra ord bara storstädernas latte-liberaler som har råd med svenskproducerat kött, övriga hushåll är i regel förvisade till importerat kött med höga halter av antibiotika i sig.  Ett annat inslag är den av S, V och MP aviserade höjda dieselskatten.

MP införa ytterligare en dieselskatt och en konstgödningsskatt. Båda är fiskala, men kan inte förväntas ge en miljöeffekt. Diesel är en så stor kostnad sedan så länge att operatören anpassar körstil, moment och växel vid arbete för att dra ned på förbrukningen. Skatten får därmed ingen extra effekt annat än just fiskal. Gödning läggs utifrån förväntat behov och optimum. För låg mängd ger dålig skörd, för stor mängd ger felaktiga värden. Även här är skatten meningslös ur miljöeffekt och är just fiskal. Problemet med att lägga dessa skatter är att de finns för få med en lönsamhet att peta på. De 75% som inte upplever en lönsamhet får en ökad kostnad av rätt stor del, och de 25% reduceras. Med Miljöpartiet eller Vänsterpartiet i maktposition så hade enskilda ekologiska producenter klarat sig med extra subventioner men 90-95% av svenskt jordbruk hade troligtvis gått minus och i förlängningen lagt ned redskapen för att låta arealer gå i evig träda. Och det är bara jordbrukspolitiken.

Miljöpartiet vill inte heller att vi skall ha någon försvarsindustri kvar. De bortser helt från att detta kluster är det kanske mest innovationsdrivande som finns i Sverige. Vare sig krockkuddar i bilar eller tandimpantat av keramik hade funnits idag om inte staten, via en då S-ledd regering, lagt ner miljoner i innovationsupphandlingar kring sprängkapslar med riktad sprängverkan och aktivt pansar. De spin-offer som det skapat har säkerställt jobb åt 100 000 tals anställda världen över i svenska bolag.  Bolag som ger ett substantiellt bidrag till den svenska välfärden. Vi behöver inte gilla det men vi bör förhålla oss till det. Och när det kommer till försvaret och försvarets förmåga så finns det ingen realism att bygga på. Med tanke på de senaste miljöpartistiska uttalandena om Gotlands betydelse så kommer en Gotländsk miljöpartist bli lika sällsynt som palmer i Norrland.

Det finns goda skäl att fundera på hur en röd-grön regering komponeras. Sverige behöver en ny regering men är Miljöpartiet rätt partner för Stefan Löfven? Trots hans tal om gröna blad i buketten av röda rosor så bör nog samtliga industriarbetare och lantbrukare fundera på hur relevant Miljöpartiet är för att trygga välfärden. Miljöpartiet är, per se, bättre som livsstil för de som har råd än som politiskt parti.

 

DI,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se