Svinhugg går igen

  • Lördag 15 Mar 2014 2014-03-15
E-post 0

DN Ledarredaktion briljerar inte i dagens ledartext. Dess utrikespolitiska kompetens ligger på en sådan nivå att den är direkt skadlig för folkbildningen. På förstasidan, som ”teaser” menar de att Putins bank räknar fel samt att Rysslands ekonomi saknar dynamik och behöver omfattande strukturreformer, inte mångmiljardnotor för lättsinniga maktspel. Det finns skäl att granska kanske framför allt slutklämmen, DN påstår att

Genom att stötta Ukraina och stå fast mot auktoritär putinism kan EU och USA fungera som politisk modell. Inte bara för ukrainare, utan även för ryssar.

DN far nämligen inte med sanning fullt ut. Såväl EU som USA dras med stora problem i dagsläget att mobilisera den militära styrka som, under FN-mandat, skall sättas in i Afrika. Skälen är fler, politiska låsningar en del av detta men framför allt ekonomin.

USA är i praktiken i statsbankrutt vid sidan av Storbritannien. Deras utlandsskuld per capita ligger på 52 170 USD (c.a 330 000 SEK) respektive hisnande 160 158 USD (960 000 SEK). Per capita. Tyskland, EU:s ekonomiska motor, har en utlandsskuld per capita i nivå med USA:s. Detta skall jämföras med medel-Ivans skuld till sin omvärld som ligger på 3 634 USD. I procent av BNP ligger samtliga dessa västdemokratiers skuld på väl över 100 procent, i Storbritanniens fall på runt 400 procent emedan Ryssland ligger på 23 procent. Det är inte långsökt att göra kopplingen mellan demokrati och hög skuldsättning till sin omvärld även fast det sambandet skulle förtjäna viss kritik.

Ledarsidorna.se gör bedömningen att Vladimir Putin och Ryssland knappast kommer backa. Vladimir Putin gör sannolikt samma kalkyl som Ronald Reagan gjorde under tidigt 1980-tal. Genom egen militär upprustning och aggression till slut knäcka motståndarens ekonomi. Det var en, av fler, parametrar som till slut fick Sovjetunionen på fall.

Det finns goda skäl till eftertanke nu. I Bryssel, I Washington men även i Rosenbad, Stockholm. Väst är skuldsatt över öronen samtidigt som de är inkapabla till att till och med samla styrkor under ett FN-mandat. Västs skuldsättning, där reformer finansierats med lånade pengar och där den militära kapaciteten fått stryka på foten i tron på den eviga freden, kommer visa sig än dyrare än skuldsättningen i sig.

Vladimir Putin har inte alls räknat fel som DN påstår. DN är direkt vilseledande och ger fel beslutsunderlag att stå på. Vi har investerat i klockor med lånade pengar, han kontrollerar tiden. Och han vet det vi borde veta. Han är den ende som tycks ha dragit någon lärdom av ”Kalla krigets” upplösning, det som bringade Sovjetunionen till sin kollaps. Det är de lärdomarna Putin och Ryssland nu använder sig av, Ronald Reagans segerrecept, ett recept de nu levererar i retur. Svinhugg går igen.

 

DN, Wiki, list of external debt,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se