Våldets arena

  • Måndag 31 Mar 2014 2014-03-31
E-post 0

Den dödsmisshandel som ägt rum i Helsingborg dominerar nyhetsflödet samt tas upp av såväl DN som Expressen. Återigen höjs röster mot att agera med kraft mot fotbollshuliganismen med olika typer av åtgärder. I det korta, till medellånga, perspektivet är det en rimlig reaktion. Men. Är det så enkelt som många debattörer försöker göra gällande? Finns det någon som frågar sig vad det är för krafter som ligger under ytan? För att våldet har ökat i samhället råder inget tvivel om. Inte det våld som återfinns i BRÅ statistik, det anmälda våldet.

Omfattningen av våldsbrott i Sverige är inte helt lätt att avgöra. Om en händelse i ett visst läge ska uppfattas som våld eller hot om våld är något som skiljer sig mellan olika situationer och grupper. Poliser, sjukvårdare, hemtjänstpersonal råkar mer eller mindre dagligen ut för händelser som i ett annat sammanhang skulle betraktas som våld eller hot om våld men som istället ses som incidenter som har med ens arbete att göra. För att ta ett mer tillspetsat exempel så uppfattar fångar en mängd händelser som normala i meningen att de inte ses som våldsamma eller hotfulla, en bedömning de flesta andra människor i samhället skulle göra Kort sagt är det oklart hur mycket våld och hot om våld som förekommer i ett visst samhälle i ett givet läge.

Under senare år, sedan 2009, har sjukvården rapporterat om ett ökat antal skador som behandlas som haft våld som orsak. Skador som sällan eller aldrig återfinns i BRÅ statistik varför ledande kriminologer som Jerzy Sarnecki inte klarar av att dra rätt slutsatser och inte heller den politiska nivån har rätt underlag att agera utifrån. För om nu våldet har ökat i samhället men fotbollsmatcherna bara utgör en arena eller inramning, hur skall det då motarbetas? Och vad beror detta våld på? Frustration över livsbetingelser och framtidsförutsättningar eller är det något annat?

Det är rimligt att på kort sikt genomföra kraftiga markeringar för att få bort våldet från fotbollsmatcherna. Men. För att en sådan åtgärd skall vara lyckosam måste andra sektorer bearbetas eftersom våldet i annat fall bara riskerar flyttas till andra arenor och andra inramingar. För så är det, och det är inte bara våldet – det blinda – som använder fotbollen som arena. Även andra krafter, de politiska och högerextrema, har även de sedan många år funnit detta som en lämplig inramning för sina budskap och sin träning. Bilden är från 2013 och visar förmenta AIK-supportrar innan match. Och är det något de flesta, tyvärr inte alla, politiker är överens om är att högerextremismen har andra orsakssamband än kärleken till våld. Missnöje, oro och ängslan över samhällsutvecklingen. Känslan att stå utanför eller inte förstå sin roll. Det är samma drivkrafter som sannolikt ligger bakom våldet på fotbollsarenorna. Fotbollsarenorna har bara blivit en inramning som inte har något med det vi sett det senaste dygnet att göra.

 

 

 

 

DNExpressen, GP,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se