Ett erbjudande

  • Fredag 4 Apr 2014 2014-04-04
E-post 0

En av Sveriges mest kända politiker öppnar nu för en comeback i den svenska politiken – om det blir regeringsskifte. Margot Wallström har under många år av internationellt arbete sagt att hon inte är aktuell för uppdrag i Sverige, men avslöjar nu för TV4 att hon kan komma att återvända till svensk toppolitik. I rollen som svensk utrikesminister.

Det finns goda skäl att granska detta uttalande ur fler perspektiv, viljan att plocka russinen ur kakan utan större risk. Margot Wallströms närmaste politiska koppling till svenskt samhälle och svenska villkor de senaste åren har varit att som idag vara ”Mångfaldsansvarig” för det svenska Postkodslotteriet. Innan dess har hon tio år som en av EU:s  högsta tjänsemannapositioner i sin meritförteckning.  Wallström är inte längre att betrakta som en svensk politiker längre. Efter hennes två perioder (totalt tio år i Bryssel) så gjorde hon en tid en period som FN:s sändebud som   särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter. Wallströms uppgift var att genomföra FN-resolutionen 1820 om sexuellt våld mot civila i konflikter. I maj 2012 lämnade Wallström sitt FN-uppdrag och har, på den politiska ålderns höst, landat som mångfaldsansvarig vid TV-programmet”Postkodslotteriet” på TV €.

Wallström är en mycket populär politiker inom socialdemokratin. Hon har flera gånger fått frågan om hon vill ställa upp som partiledare och flera gånger varit den som flest vill ha som partiledare men konsekvent nekat. Nu, när valsegern dock är nära, vaknar intresset för svensk politik till liv igen. Trots mer än tolv år utan kontakt med Sverige i allmänhet och Stockholmsmaffian i synnerhet. Oaktat hennes internationella kontakter finns det skäl att anta att saknaden, att vara viktig person, nu gör sig påmind samtidigt som det samspelar med Stefan Löfvens behov av att omge sig med ministerkompetens. Wallström har detta samtidigt som hon, utan att egentligen ha levererat något, bortsett från hennes första period i Bryssel som Miljökommisionär, egentligen har levererat något.

Wallströms utspel idag, trygg i all sin egen outsägliga godhet och vishet, implicit sänker sig nu endast ned tlll och kasserar in den ej heller vunna utrikesministerposten. Det visar en hel del att önska i den nervositet som präglar socialdemokratin. Partistaben vill kunna presentera trovärdiga ministerkandidater i parti och minut och ser nu att lansera sådana som de senaste tolv åren haft få eller inga egentliga kopplingar till Sverige i allmänhet eller utrikesministerämbetet som i sig är nummer tre efter finansiministern i hackordningen i synnerhet. Det närmaste väljarna kommer är en person som är ”Mångfaldsansvarig” för detta rakt igenom kommer kommersiella ”Postkodslotteriet”  centralt. Hennes senaste bidrag till den inrikespolitiska debatt, som i alla andra fall borde vara den naturligaste basen för varje person som skall företräda svenska värderingar och intressen, inskränkte sig till en debattartikel inom ramen för ”Oss Alla” som blev sågad med fotknölarna av såväl åsiktsfränder som motståndare jäms med fotbladen. Artikeln som sådan kanske var relevant 1998 eller 2002 men sedan dess har det svenska politiska klimatet förändrats. Något som Wallström förbiser men som tycks vara oviktigt vilket säger en hel del.

En svensk utrikespolitiker bör bottna i den inrikespolitiska debatten på något sätt. Såväl Carin Jämtin som Urban Ahlin gör detta. Wallströms idol-status i Sverige, som idag inskränker sig till att vara mångfaldsansvarig för det alltigenom kommersiella ”Postkodlotteriet” väger enligt Ledarsidorna.se för lätt, oaktat tidigare meriter som miljökommissionär eller portföljbärare till Barosso  vilket initierade källor vill göra gällande. Den andra perioden i Bryssel på fem år imponerade sannolikt inte på någon annat än Wallström själv med hejarklack.

Det finns goda skäl för Stefan Löfven, ur fler perspektiv, värdera detta generösa erbjudande från Wallström. Att hon i all sin outsägliga godhet nedlåter sig till att bli nummer tre i en svensk socialdemokratisk regering efter år av avståndstagande från socialdemokratisks partipolitik må vara en sak. Men. Skulle hon ändå bli just utrikesminister så kan Löfven den dagen börja fundera på om han inte ska börja räkna sina fiender mer noggrant. Valseger eller ej. Och då inte utrikes fiender utan närmare än han tror. Och närmare än vad som kan visa sig hälsosamt även för en statsministerkandidat som Stefan Löfven i en värld där endast resultaten räknas.

 

 

TV4,

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se