Är du en etta eller en nolla?

  • Onsdag 9 Apr 2014 2014-04-09
E-post 0

Dagens mest episka uttalande står finansminister Anders Borg för. Han uttrycker sig i termer att det vore skadligt för ekonomin om arbetslösheten sjönk för snabbt. Även om det finns en teoretisk förklaringsmodell på hur Borg resonerar så är uttalandet remarkabelt. Borg ger uttryck för en människosyn som faktiskt är lite obehaglig. Att en människa för honom är en etta eller nolla i en beräkningsmodell som skall predestinera eventuell inflation och även räntenivåer. Etta för sysselsatt med ett värd, nolla för arbetslös och utan värde. Fler ettor än nollor behövs men samtidigt får ökningstakten av ettorna inte ske för snabbt då de dels urholkar ettornas värde men även blir inflationsdrivande och med det höjda räntenivåer för att kyla av ekonomin. En hög sysselsättningsgrad spelar även fackförbunden i händerna och sätter igång en lönepress uppåt då tillgången på arbetskraft minskar. En utveckling som inte minst av allt arbetsgivarna inte vill se för mycket av. Ett överskott på undersysselsatta ger dem goda möjligheter att hålla tillbaka reallönekraven.

Men åter Anders Borgs episka uttalande och vad det innebär för dig och mig:

Antingen har du jobb, då är du en etta. Eller så är du arbetslös, då är du en nolla, med allt vad det innebär i värde och innehåll. Längre än så tycks inte finansministern vara intresserad av dig och mig som människor. Vi är inte livsöden eller levande varelser med eventuella känslor som hunger, sorg eller oro för framtiden.  Sådant ryms inte i en excel-fil och med handen på hjärtat, vem i Rosenbad är egentligen intresserad av just det? Mjuka värden, som människors liv, är överskattat. Vi är bara ettor och nollor i hans värld. Med eller utan värde, med eller utan innehåll som känslor, drömmar och annat trams.

Vad är du? Är du en etta? Eller är du en nolla? Eller kanske mer rakt på sak: Är du en vinnare eller en förlorare?

 

 

Aftonbladet, Aftonbladet,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se