En bulimiker blir bjuden på smörgåsbord

  • Tisdag 22 Apr 2014 2014-04-22
E-post 0

Alliansen gör idag ett försvarsutspel på DN Debatt, ett utspel som – om tio år – gradvis kommer ha förstärkt försvarsbudgeten med 5,5 MDR SEK per år. Paketet är främst ett industriellt paket som handlar mer om att köpa in ny och uppgradera gammal materiel samt öka övningsverksamheten. Det som kanske är mest uppseendeväckande, och ett tecken på ett i det närmaste totalt lappkast, är att vi ser ut att gå från att ha tre ubåtar till fem. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv en absolut nödvändighet då det under en tid såg ut som att vi skulle gått ner på två. Med färre än tre ubåtar hade detta vapensystem drabbats av en systemkollaps. Logistiskt, personalförsörjningsmässigt och kompetensmässigt. Men. Vad Alliansen nu gör är att de försöker vrida försvarsfrågan till ett segervapen och förutsättningarna är faktiskt goda. Skillnaden mellan Alliansens höjning på tio års sikt och socialdemokraternas tänkta partner Miljöpartiet är nu över sju miljarder kronor, en skillnad i synsätt och en hel del till. Trots detta är Alliansens bud, som dessutom överrider Försvarsberedningens arbete, svårt att värdera. Alliansen drar dessutom ned 133 miljoner kronor på kustbevakningens verksamhet vilket kommer slå hårt på den operativa personalen. Kustbevakningen räknar med att behöva minska personalramen med 150 personer i sommar samt även dra ner på antalet gångtimmar för fartygen. Som av en händelse de enda vi har som idag visar flagg öster om Gotland då Marinen är såväl svältfödd som underbemannad. Dagens löften till trots.

Alliansens bud är svårt, i praktiken omöjlig,t att värdera ur flera andra perspektiv. Det är som att bjuda en bulimiker på smörgåsbord med på hur dagens ekonomiska styrsystem i Försvarsmakten fungerat och, sannolikt, fungerar. Under de senaste tre decennierna har man inte lyckats få ett enda nytt vapensystem levererat i tid och under de senaste tio åren inte heller kunna organisera beslutat kapacitet till fastställda mål, kostnader och tidsramar. Att ösa in pengar i en organisation som så uppenbart saknar all form av befälsföring, styrförmåga och ekonomisk hushållning kommer bli lika kontraproduktivt som smärtsamt när resultaten skall redovisas.

Dagens utspel sannolikt välkommet för försvarsindustrin men har ett os av valfläsk kring sig då det saknar en genomarbetad personalförsörjningsstrategi. Artikeln så pass märkligt formulerad att den inte går att analysera på ett annat sätt att det handlar mindre om vår försvarsförmåga och en genomarbetad analys, det verkar helt enkelt vara mer av valtaktik vilket Alliansens sidsteppande av Försvarsberedingen tyder på.

Miljoner och miljarder. I en fråga ingen väntade sig. Nu har valrörelsen börjat.

 

DN, DN, SR,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se