En obehaglig slutnota

  • Måndag 21 apr 2014 2014-04-21
E-post 0

Dagens DN har en ledare som tar upp problematiken med överbeläggningarna i välfärden och de onödiga dödsfall som kan kopplas direkt till personalbrist. Dagens situation är ohållbar – både medicinskt, moraliskt och juridiskt. Lex Maria har förändrats. Syftet med anmälningarna är inte längre att peka ut enskilda som gjort fel, utan att påvisa systemfel. Samtidigt ser vi en utveckling där enskilda inom vården istället hamnar i tingsrätterna. Om huvudproblemet är att vårdplatserna är för få och bemanningen för skral är det inte sköterskor och läkare som ska ställas inför skranket. Det ansvaret måste utkrävas på ledningsnivå avslutar DN med. Och det är svårt att inte hålla med. Antalet kommunalråd och finanslandstingsråd som blivit åtalade för att allokerat för lite resurser är noll. Bemanning och resursbrist är intimt förknippade med just finansiella resurser. Det är utöver detta något av ett ödets ironi att just DN tar upp detta eftersom DN har varit en av de kanske ihärdigaste försvararna av vinster i välfärden, vinster som hade kunnat återinvesterats i just ökad personaltäthet.

Att primärkommunerna och landstingen har utmaningar blir dessutom ännu tydligare när Dagens Samhälle den 10 april belyser att kommunerna sammanlagt har skulder på över 500 MDR SEK och betalar mellan 10 och 12 MDR SEK i räntor per år. Lånat till arenabyggen och annat, ibland till driften av kommunen. Detta samtidigt som andra sålt ut delar fastighetsbestånden för att sänka kommunalskatten. Detta är vanligare i moderatledda kommuner men har inträffat även i socialdemokratiskt styrda kommuner. Det finns väldigt få av dagens kommunledningar som inte på ett eller annat sätt har agerat vårdslöst med skattemedel och som kollektiv har de ett ansvar för att låta vallogiken styra. De har rullat obehagliga beslut framför sig i hopp om att de försvinner i och med valdagen för de vet med sig att inget val kommer längre vinnas genom att vilja söka mandat för att bli en god despot som tar ansvar långsiktigt för att sanera en kommuns eller ett landstings ekonomi. En sanering som kommer kräva såväl ökad skattebörda som neddragningar i annan service och uteblivna investeringar i förlustbringande arenor.

En tanke har börjat slå rot i mitt sinne nu. En tanke att gå fram och söka just ett sådant mandat, att med kraft och som en god despot börja saneringen och utstädningen. En utstädning som även omfattar stora delar av dagens politiska ledarskap i samtliga partier. Den skuldbörda som kommuner och landsting nu visar upp är inget som uppkommit under en mandatperiod, inte heller två. Den är en logisk konsekvens av decennier av utveckling av en kultur där politiken fått ge vika för kvartalsekonomisk logik. Att rulla en obehaglig slutnota framför sig. Och för varje mandatperiod den tillåts rulla ett varv till, ju obehagligare blir den.

 

 

 

DN, DS

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se