En övermogen demokratis kännetecken

  • Torsdag 3 Apr 2014 2014-04-03
E-post 0

Expressen rapporterar idag vidare om turerna kring Försäkringskassans problem med att bedöma jävssituationer men även hantera grundlagsskyddade uppgifter. Som av en händelse återfinns en debattartikel om just jäv av mig i Norrtelje Tidning. Historien, i korthet, handlar om en person som suttit inte bara på två, utan tre, stolar när Coop nekades markanvisning i anslutning till ett stormarknadsområde. Tre stolar varav minst en var i direkt konkurrenssituation med den numera nekade detaljhandelskedjan Coop.

Samtidigt med detta kan vi se hur en tragisk politisk teater spelas upp i Konstitutionsutskottet. En före detta ordförande för Vattenfall som, i egenskap av Vattenfalls högste representant, spelat bort 30 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar och som har mycket vaga begrepp och minnen om den största kontant i svensk näringslivshistoria. Få, eller inga skriftliga underlag har han kvar och den plötsliga minnesförlusten kring en affär som sannolikt skulle vara höjdpunkt i hans karriär ter sig allt märkligare. Eller kanske inte, hans bror råkar vara riksdagens talman sedan snart åtta år och bägge har starka band in i det idag största regeringspartiet.

Jäv, nepotism, märkliga redovisningsrutiner och korruption är dessvärre något som förr eller senare alltid drabbar de som har ett långt maktinnehav. Socialdemokratin är inte på något sätt förskonad. De finns nog få unga idag som har något större begrepp om vem Sigvard Marjasin är men i mitt minne är han den som klippte och klistrade lite väl friskt i bokföringen. Ofullständiga kvitton, ibland bara med ett datum och en summa – inte vilka varor han köpt och med högst summariska orsaker till utläggen – skickades in till ekonomiavdelningen för reglering för att ta ett exempel. Och blev godkända.

Det finns goda skäl att börja fundera på hur väl vår statsförvaltning fungerar under en slapp politisk styrning samt även vad som händer med politiska partier med långa maktinnehav. Och. Börja ta debatten hur pass väl det rimmar om den svenska demokratins idé, den som har sin bas i Torekovkompromissen och som vilar på folkstyrets grund. Idag är det inte där vi är längre, vi har kommit till den mognadsgrad som alla demokratier förr eller senare hamnar i. Den övermognad som kännetecknas av nepotism, jäv och olika grader av korruption och märkliga sammanträffanden.

Kanske dags att börja ta den nödvändiga debatten om en demokratis förutsättningar och villkor?

 

Expressen, Expressen,

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se